Naturviterne Lønnsstatistikk 2023

Lønnsstatistikken 2023: Nyutdannede

Nyutdannede

Nyutdannede har en gjennomsnittlig startlønn i underkant av 600 000 kroner. Interessant nok, ser det ut til at personer med gjennomsnittlig utdanningsår 2021 eller 2022 har en noe lavere gjennomsnittlig lønn enn de som ble ferdigutdannet i 2023.

Sammenlikner man sektorer, tjener nyutdannede desidert best i kommunal sektor. Nyutdannede naturvitere tjener dårligst i privat sektor, men henter dette raskt inn. Statlig sektor har en mer jevn utvikling for sine ansatte, og det er først når man nærmer seg 20 års ansiennitet at lønnsforskjellen mellom kommunal og statlig sektor jevnes ut.

Eksamensår

Sektor

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

2020

Kommune

kr 626 709

kr 627 300

2020

Privat

kr 618 581

kr 629 000

2020

Stat

kr 586 791

kr 574 000

2021

Kommune

kr 626 406

kr 611 500

2021

Privat

kr 599 719

kr 587 500

2021

Stat

kr 580 098

kr 574 158

2022

Kommune

kr 609 017

kr 611 000

2022

Privat

kr 579 740

kr 569 000

2022

Stat

kr 582 738

kr 573 900

2023

Kommune

kr 663 955

kr 634 500

2023

Privat

kr 567 000

kr 550 000

2023

Stat

kr 586 092

kr 570 000

Årslønn nyutdannede

Arbeidsplasser med mange nyutdannede (2020-2023)

Gå videre til:

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere