Karriereveiledning i Naturviterne

Karriereveiledning for alle medlemmer

Vi hjelper deg med å se mulighetene dine på arbeidsmarkedet, og vi veileder deg til å lykkes med CV/jobbsøknad, jobbintervjuet, arbeidskontrakten og om du er tilbudt rett lønn. Karriereveiledning er Inkludert i medlemskapet og er helt gratis.

Søker du jobb, ønsker å bytte jobb eller utvikle deg i jobben du har?

Ved valg av jobb og karrierevei kan det være fint å ta en prat med en profesjonell sparringspartner. Enten du er student eller yrkesaktiv er det viktig å ha kjennskap til hvem du er, og klare sette ord på dette i møte med arbeidsgiver.

Som medlem i Naturviterne tilbyr vi individuell karriereveiledning som kan være til hjelp for deg i jobbsøkerprosessen.

Hvem passer karriereveiledning for?

En samtale med karriereveileder kan passe både for deg som vet hva du vil, og for deg som er usikker på veien videre. Vi tar utgangspunkt i den situasjonen du er i, og du er med på å sette agendaen slik at samtalen oppleves som nyttig for deg.

Gjennom karriereveiledning skal du bli tryggere på dine valg, bli bevisst på dine styrker og egenskaper samt bli kjent med hvilke muligheter du har på arbeidsmarkedet. Du får innspill på hva som kjennetegner en god CV og søknad, hvordan du kan søke jobb, hva du bør unngå å gjøre i intervjuet og hvordan du synliggjør hva du spesielt er god på.

Karriereveiledningen er inkludert i medlemskapet ditt!

Karriereveiledning 

Vårt mål er at karriereveiledning skal være et bidrag til at du som medlem kan utvikle deg selv, lykkes i jobb og håndtere arbeidslivets opp- og nedturer. Hvordan du bygger nettverk og eksponerer deg for muligheter er en naturlig del av dette.

I tillegg tilbys det kompetansekartlegging for å utforske hvilke etter- og videreutdanninger som kan være relevant for å styrke din kompetanse og jobbmuligheter ytterligere.

Som medlem av Naturviterne får du gratis tilgang til InFlow24 som er et samtale- og refleksjonsverktøy.

I veiledningstimen får du:

  • Mulighet til å utforske og reflektere over dine interesser og behov.
  • Bevisstgjøring på hva du kan og er god på.
  • Tilbakemelding på CV og søknad, samt intervjutrening.
  • Oppdage dine jobbmuligheter.
  • Vite hvordan du kan ta gode, informerte valg.
  • Inspirasjon til å sette målsetninger i tråd med dine ambisjoner.
  • Innspill fra en støttespiller som nyanserer, utfordrer og setter tanker i system.
  • En nøytral støttespiller med taushetsplikt.
  • Karriereveiledning for seniorer

Sekretariatet avvikler sommerferie fra mandag 8. juli til fredag 26. juli. 

Bestill tid for karriereveiledning

Kontaktperson

Christian Skjelde
Christian Skjelde Karriere- og arbeidslivsrådgiver
970 94 981
Se e-post

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere