Naturviterne Lønnsstatistikk 2023

Lønnsstatistikken 2023

Her finner du presentasjon av lønnstatistikken for Naturviternes medlemmer i 2023.

2023 var et år preget av galopperende renter, en svak krone og høy prisvekst. Styringsrenten er nå på sitt høyeste siden 2008, og Norges Bank har signalisert at renten vil forbli på dette nivået ut 2024. Den svake kronen har gjort det dyrere å importere varer og tjenester fra utlandet, noe som også påvirker inflasjonen innenlands i Norge. Mange arbeidstakere opplevde derfor at kjøpekraften ble dårligere i 2023, enn hva den var foregående år.

Lønnsforhandlingene i 2023 var et mellomoppgjør hvor det kun skulle forhandles om lønn. Bakteppet for forhandlingene var den tapte kjøpekraften for arbeidstakerne og generelt den krevende økonomiske situasjonen. Oppgjøret ble historisk ved at det ble streik i et samordnet oppgjør i frontfaget, noe som kun har skjedd én gang tidligere. Frontfaget landet på en historisk høy ramme på 5,2 %.

Lønnveksten fra 2022 til 2023 endte for Naturviterne i snitt på 5,92 %. Dette er beregnet ut fra alle respondenter i årets lønnsundersøkelse mot alle respondentene i fjorårets lønnsundersøkelse. Dette innebærer at en forskjell i hvem som responderer på lønnsundersøkelsen fra år til år påvirker tallet, det samme gjelder for personer som i mellomtiden har meldt seg inn eller ut av Naturviterne.

Nøkkeltall 2023

Lønnsveksten for identiske personer, det vil si de respondenter som besvarte undersøkelsen i både 2022 og 2023, gir et mer pålitelig tall for hva som er den faktiske lønnsutviklingen blant våre medlemmer. I 2023 ble lønnsutviklingen for identiske personer på 6,8 %, noe som gir en gjennomsnittlig lønnsøkning på 47 390 kroner.

For de identiske personene som har byttet jobb siden i fjor, endte de opp med en gjennomsnittlig lønnsøkning på 8,63 %, noe som gir 56 750 kroner i gjennomsnittlig lønnsøkning.

Svarprosent i årets lønnsstatistikk ble på 59 %, dette er noen prosentpoeng høyere enn tidligere år. For andre gang har vi benyttet Netigate som plattform for å sende ut undersøkelsen. Ettersom Netigate er en standardisert løsning for utsendelse av spørreundersøkelser, er det å forvente at en del av utsendelsene har havnet i spam-innboksen til medlemmer, dette kan være årsaksforklarende for at ikke flere har besvart undersøkelsen.

Gå videre til:

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere