Naturviterprisen

Naturviterprisen er opprettet av Naturviterne, og ble delt ut første gang i 2021. Formålet med Naturviterprisen er å fremme naturviterkompetansen og dens bidrag på ulike felt.