Mann og dame som går tur i fjellet

Dette bør du vite om ferie og feriepenger

Vi gir deg her en oversikt over hva ferie og feriepenger innebærer og hvorfor dette er et viktig tema som du bør kjenne til.

En guide til ferie og feriepenger

Ferie og feriepenger er viktige rettigheter og plikter for arbeidstakere i Norge. Disse bestemmelsene er regulert av ferieloven, som har som formål å sikre at arbeidstakere får nødvendig fritid til å koble av og lade batteriene.

Denne artikkelen er basert på podkasten om ferie og feriepenger med vår arbeidsretts ekspert, advokat og juridisk fagsjef i Naturviterne, Iuliana Pedersen. Hun bistår medlemmer med alt fra ansettelse til oppsigelse, spørsmål knyttet til arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven. En sentral del i hennes arbeid er å sikre at medlemmene får den støtten og bistanden de trenger i arbeidslivet, enten det gjelder lønnsforhandlinger, konflikthåndtering eller spørsmål om ferie.


Hva er ferie og feriepenger?

Ferieloven regulerer rett til feriefritid og feriepenger. Ferieloven er en vernelov som gir minimumsrettigheter og beskytter arbeidstakere mot dårligere vilkår enn det loven fastsetter. Formålet med loven er å sikre at arbeidstakere får en lengre periode med sammenhengende fritid for å kunne koble av og lade batteriene. Feriepenger utbetales i stedet for lønn når man avvikler ferie. Ferie er altså en lovfestet rettighet som gir arbeidstakere rett til fritid, mens feriepenger er en kompensasjon for fraværet av arbeidsinntekt i denne perioden.

Beregning av feriepenger

Feriepenger beregnes som en prosentandel av arbeidsvederlaget fra året før året du avvikler ferie. Prosentandelen varierer avhengig av hvilken ferieordning man er under:

  • For arbeidstakere som har fire uker og én dag ferie: 10,2% av arbeidsvederlaget.
  • For arbeidstakere med fem ukers ferie: 12% av arbeidsvederlaget.
  • For arbeidstakere over 60 år, som har rett til en ekstra uke ferie: 12,5% eller 14,3% av arbeidsvederlaget opp til 6G (grunnbeløpet).

Hva inngår i arbeidsvederlaget?

Arbeidsvederlaget inkluderer månedslønn, overtidsbetaling, provisjon og bonus, avhengig av om bonusen er basert på egen innsats. Deling av overskudd til alle ansatte regnes derimot ikke som arbeidsvederlag.

Utbetaling av feriepenger

Loven foreskriver at feriepenger skal utbetales når ferien avvikles. Av praktiske grunner utbetales feriepenger vanligvis i juni, og ordinær månedslønn når man avvikler ferie. Arbeidsgivere har ikke rett til å holde tilbake feriepengene.

Plikt til å ta ferie

Ferieloven pålegger både arbeidstakere og arbeidsgivere en plikt til å sikre at ferie avvikles. Arbeidstakere har rett til å ta ut tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september, men tidspunktet for ferien bestemmes av arbeidsgiver i samråd med arbeidstakerne.

Nyansatte og feriepenger

Nyansatte som ikke har opptjent feriepenger fra året før, kan motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.  Ønsker du å avvikle full feriefritid har du rett til det, men du vil ikke ha rett til lønn fra den nye arbeidsgiveren i denne perioden. Det samme gjelder dersom virksomheten innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling. Det er derfor viktig å avtale med arbeidsgiver hvordan lønnstrekk skal håndteres, slik at man ikke står uten inntekt i hele ferieperioden.

Sykdom i ferie

Hvis en arbeidstaker blir 100% sykmeldt i ferien, eller i forkant av ferien, kan den ha rett til å utsette ferien til senere i året, forutsatt at sykdommen er dokumentert med legeattest og at arbeidsgiver underrettes i henhold til ferieloven.

Du får i utgangspunktet ikke sykepenger under ferie, hverken når sykdommen oppstår når du har ferie eller hvis sykdommen oppstår før ferien begynner og vedvarer i ferien. For å få sykepenger må man kreve ferien utsatt, og kravet må dokumenteres overfor arbeidsgiver med legeerklæring.

Viktige tips om ferieplanlegging

  • Ikke kjøp dyre ferier før ferietidspunktet er avtalt med arbeidsgiver, det kan koste deg dyrt
  • Husk å ta kontakt med arbeidsgiver og gi beskjed om sykdom første sykedag i ferien. Gjør du ikke det vil du bare ha rett på sykepenger for sykdom i ferien fra dagen du varslet arbeidsgiver. Du kan likevel kreve nye feriedager senere, men de blir da uten lønn.
  • Husk å disponere feriepenger ved jobbskifte slik at de dekker neste års ferie.

Å ha rett til ferie og feriepenger er en viktig del av arbeidslivet i Norge. Det gir arbeidstakere muligheten til å få en nødvendig pause og komme tilbake til arbeidet med fornyet energi. Det er viktig å forstå regelverket og være bevisst på sine rettigheter og plikter når det gjelder ferie og feriepenger.

Gjennom medlemskap i en fagforening som Naturviterne kan arbeidstakere få den støtten de trenger for å navigere i arbeidsrettslige spørsmål.

Kontaktperson

Iuliana P. Pedersen
Iuliana P. Pedersen Advokat og juridisk fagsjef
984 74 690
Se e-post

Fant du det du lette etter?