To naturvitere som sitter ved et bord med dokumenter

Privatjuridisk bistand - 3 timer gratis

En fordel til medlemmer i Naturviterne på private rettsområder hos Advokatfirmaet Nova.

Tre timer gratis juridisk hjelp

Medlemsfordelen gir rett til inntil tre timer gratis juridisk bistand (pr år) fra Advokatfirmaet Nova, og en gunstig timepris (for tiden kr 1 400 ekskl mva) hvis du skulle ha behov for ytterligere advokathjelp ut over de tre inkluderte timene.

Timene som er inkludert i medlemskapet kan brukes til å få svar på dine juridiske spørsmål eller hjelp til oppsett av viktige dokumenter, slik som fremtidsfullmakt, testament, samboeravtale eller husleieavtale.

Vipps identifiserer deg som medlem når du registrerer sak

Etter at du ved Vipps-pålogging har blitt identifisert og ditt foreningsmedlemskap har blitt bekreftet, vil din kontaktinformasjon oversendes til Advokatfirmaet Nova sammen med informasjon om hvilken forening du tilhører og hvilket rettsområde du har bedt om bistand innenfor. Du vil så bli kontaktet av advokat, normalt innen to virkedager.

Velg rettsområdet under

  • Velg rettsområdet som passer best til behovet du har, for å bli kontaktet av en advokat med rett kompetanse og erfaring.
  • Passer ingen av områdene eller du ikke ønsker å oppgi årsaken, kan du velge «Annet».Kontaktperson

Iuliana P. Pedersen
Iuliana P. Pedersen Advokat og juridisk fagsjef
984 74 690
Se e-post

Samarbeidspartnere