Kontingent, rabatter og betalingsløsninger

Hva koster det å være medlem i Naturviterne? Her ser du Naturviternes satser på medlemskontingenten, samt informasjon om betalingsløsninger og skattefradrag.

Medlemskontingenten dekker tilgang til alle foreningens medlemsfordeler. 


Kontingentsatser for 2024

Pr kvartal Pr  år   
Ordinært medlemskap
Medlemmer i lønnet arbeid

1 440

5 760     
Trappetrinns-kontingent for nyutdannede

      1. år
        Første kalenderår etter avsluttende studieår for master

360

1 440       

      2. år
        Andre kalenderår etter avsluttende studieår for master

720 2 880

      3. år
        Tredje kalenderår etter avsluttende studieår for master

1 080 4 320
Doktorgradsstipendiater
Maksimal periode fire år
360 1 440
Selvstendig næringsdrivende
Uten tariffområdetilhørighet, hvor næringsvirksomhet er hovedgeskjeft
480 1 920
Redusert stilling
Årsinntekt under 2,5 G (kr 310 070 (G= kr 124 028))
480 1 920
Medlemmer bosatt i utlandet
I arbeid i utlandet
480 1 920

Arbeidsledige
Uten arbeidsinntekt
* Fritak kan innvilges etter søknad: Arbeidsledige kan fritas for kontingent ved mer enn tre måneders arbeidsledighet. Søknaden må fornyes hvert halvår. Uten tilbakevirkende kraft.

Pr år:    290
Pensjonister
Uten arbeidsinntekt
Engangsbeløp:    290

Studenter
Gjelder hele studieperioden, ut kalenderåret for avsluttende mastereksamen
(maksimal periode åtte år). Gjeldende fra 01.01.18 uten tilbakevirkende kraft.

Engangsbeløp:    290

Betalingsløsninger

Kontingent faktureres kvartalsvis, med unntak av engangsbeløp for studenter og pensjonister. Faktura sendes pr e-post, eller du kan opprette AvtaleGiro og/eller eFaktura.

  • eFaktura
    Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura for å fortsette å være eFaktura-bruker. Velg "Ja takk til alle / Alltid eFaktura" i din nettbank. Medlemsnummer benyttes som eFaktura-referanse.
  • AvtaleGiro
    Ved valg av AvtaleGiro trekkes beløpet direkte fra kontoen din på forfallsdato. AvtaleGiro oppretter du selv i nettbanken din. Velg Naturviterne fra tilbyderlisten (mottakerkonto 8601.61.78278). 
    NB: Sørg for å sette beløpsgrensen høyere enn faktisk kontingentbeløp, slik at det tas høyde for årlig prisjustering av kontingentsatsene.

Naturviterne tilbyr ikke lønnstrekk.

Purregebyr

Dersom du har eFaktura mottar du også purring som eFaktura, ellers sendes purringer pr post.
For purringer medfølger et gebyr på kr 49.

Skattefradrag

Medlemskontingent er fradragsberettiget for medlemmer som er i lønnet arbeid. Du kan trekke fra inntil kr 7700 i skattepliktig inntektNaturviterne innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg, hvis du har oppgitt ditt personnummer til oss. Dersom du ikke har fått registrert fradrag på ditt skatteoppgjør kan årsaken være at ditt personnummer ikke er registrert hos oss, og du kan da sende det til post@naturviterne.no eller ta kontakt på 22033400.

Kontaktperson

Hege Markussen
Hege Markussen Administrasjonskonsulent
22 03 34 00
Se e-post
Tone Aamodt
Tone Aamodt Organisasjonskonsulent
22 03 34 14
Se e-post

Fant du det du lette etter?