Bli medlem i Naturviterne

Miljøfyrtårn

Naturviterne skal ha en synlig miljøpolitikk som gjenspeiles i organisasjonen, fra ledelse til arbeidstaker. Som et viktig ledd i å oppfylle dette har Naturviterne vært sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift siden 2006.

Miljøfyrtårn gjør grønn omstilling konkret og effektivt

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem og tilbyr sertifiseringsverktøy som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Det leveres årlige miljørapporter, og en større miljøkartlegging i forbindelse med resertifisering gjøres hvert tredje år.

Viktig å ha bærekraft i alt vi gjør

— Det å ha bærekraft i alt vi gjør er viktig for oss når det gjelder å utforme politikk og i praksis, ved valg av leverandører og varer, og i den daglige driften. Å ha et positivt klimaregnskap er gledelig, og jeg tenker at det er alle de små tiltakene som til sammen gjør dette, sier generalsekretær Merete Skaug.

Mål for Naturviternes miljøarbeid

  1. Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte, og et lavt sykefravær.
  2. Vi skal begrense unødvendig reising, og oppfordre til miljøvennlige transportvalg på nødvendige reiser.
  3. Vi skal begrense energiforbruket.
  4. Vi skal kildesortere avfall, og redusere papirforbruket.
  5. Vi skal unngå unødvendige innkjøp, og velge de mest miljøvennlige alternativene på nødvendige kjøp.

Miljørapporter og klimaregnskap kan fremvises på forespørsel.

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere