Søk støtte i Naturviternes legat

Naturviternes legat deler ut 300.000 kroner

Naturviternes legat mottok totalt 33 søknader om stipend i 2022. Det ble besluttet å tildele stipend til 30 søkere. Totalt er 300.000 kroner til disposisjon for utdeling i år.

Størrelsen på utdelte stipend varierer i hovedsak mellom kr 2 000 og kr 10 000. Stipend ble gitt til blant annet deltakelse på skogkonferansen Tree Seeds Event i Canada, feltkurs/utferd ved NMBU, etterutdanning i fagene klima, bærekraft og kulturminneoppsyn i Steinkjer samt deltakelse på GIS-kurs i Naturviternes regi.

Stipendmidlene ble fordelt på henholdsvis skogfaglige og naturvitenskapelige prosjekter. 10 studenter som deltok på feltkurs om faunistikk og floristikk ved NTNU mottok stipend fra Naturviternes legat.  I tillegg ble det bevilget stipend til prosjekter knyttet til blant annet jordvern i samfunnsperspektiv, bioteknologi, landskapsarkitektur, samfunnsplanlegging, Holistisk Management (EOV), geokronologi, birøkt samt gründerskole i USA og feltarbeid i Canada.

Stipendene ble delt ut til både studenter og yrkesaktive. Herunder etter- og videre utdanning, doktorgrader og pågående studier.
 

Kontaktperson

Hege Markussen
Hege Markussen Administrasjonskonsulent
22 03 34 00
Se e-post

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere