Naturviterne tilbyr opplæring i grønne tariffavtaler

Hva er grønne tariffavtaler

Publisert: 29.06.2022

Naturviterne vil styrke sine tillitsvalgte i arbeidet med å få grønt gjennomslag på arbeidsplassene. Det vil innebære større påvirkning på arbeidsforholdene, lønnsforhandlingene og på arbeidet med klima og miljø lokalt.

Naturviterne har som mål å styrke alle sine tillitsvalgte i arbeidet for å få grønt gjennomslag!

En grønn tariffavtale skal bidra til bærekraftig verdiskaping, det betyr at den må lønne seg for både samfunnet, arbeidsgiver, ansatte, naturen og klima.

Både stat og kommune, samt store deler av privat sektor, har nå avtalefestet å heve virksomhetenes kompetanse på bærekraft og se på hvordan den enkelte virksomhet kan redusere sine utslipp og naturinngrep.

Naturviterne har vært en pådriver for denne viktige endringen i avtaleverket. Derfor handler det nå om hvordan du som tillitsvalgt kan bruke de nye verktøyene for å få til økt gjennomslag på arbeidsplassen, både når det gjelder grønne tariffavtaler og forholdene på arbeidsplassen generelt.

Arbeidet er viktig og omfattende, og vi bringer her lenker for det som gjøres på området.

Veileder i partssamarbeid om bærekraft og miljø

Denne digitale veilederen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, Unio, SAN/Akademikerne Helse og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget ble nedsatt i forbindelse med overenskomstrevisjonen i 2020.

Ingvild Irgens-Jensen, advokat i Naturviternes sekretariat, har representert SAN og Akademikerne Helse i dette arbeidet. (Foto: Akademikerne)

Video fra Naturviternes Tariffkonferanse 2022

Kontaktperson

Ingvild Irgens-Jensen
Ingvild Irgens-Jensen Advokat
408 78 008
Se e-post