Født 1973

Publisert: 07.03.2018

Gå tilbake til artikkel

Personer født 1973 blir ikke omfattet av individuell garanti eller overgangstillegg. De får typisk mindre opptjening i gammel ordning og mer opptjening i ny ordning.

Nye ordninger for personer født 1973. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder. AFP må tas ut senest ved 70 år. I figuren vises en uttakseffekt også etter 70 år, som om AFP ble tatt ut senere med samme totalverdi.

 

Illustrasjon av videreført bruttopensjon for personer født 1973. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder.

 

Samarbeidspartnere