Født 1958

Publisert: 07.03.2018

Gå tilbake til artikkel

Personer født 1958 får 50 prosent av alderspensjonen fra folketrygden beregnet etter nye opptjeningsregler og 50 prosent. beregnet etter gamle regler. De har full individuell garanti som sikrer 66 prosent i pensjon etter samordning ved 67 år gitt full opptjening på 30 år.

Pensjon i prosent av sluttlønn for personer født 1958 etter uttaksalder. AFP er en tidligpensjon. Det livsvarige pensjonsnivået ved uttak av AFP er nivået ved 67 år i figuren.