Født 1954

Publisert: 07.03.2018

Gå tilbake til artikkel

Personer født 1954 er det første kullet som får en andel av alderspensjonen fra folketrygden beregnet etter nye opptjeningsregler. De får 90 prosent fra gamle opptjeningsregler og 10 prosent fra nye opptjeningsregler. De blir dermed påvirket både nye og gamle samordningsregler. De har full individuell garanti som sikrer 66 prosent i pensjon etter samordning ved 67 år gitt full opptjening på 30 år.

Figur 1. Pensjon i prosent av sluttlønn for personer født 1954 etter uttaksald. AFP er en tidligpensjon. Det livsvarige pensjonsnivået ved uttak av AFP er pensjonsnivået ved 67 år i figuren.

 

 

Samarbeidspartnere