Juryen for Naturviterprisen

Juryen Naturviterprisen 2021 - 2022

Publisert: 06.07.2022

— Det blir ikke noe grønt skifte uten naturvitere, sier juryleder for Naturviterprisen, Alvhild Hedstein. Juryen har nominert fem kandidater også til Naturviterprisen 2022. Du skal få bli kjent med alle kandidatene i en intervjuserie her, og hvem vinneren er avsløres en uke før prisutdelingen på Naturviterforum i november.

Bilde: Juryen Naturviterprisen 2021. Fra venstre: Rasmus Hansson, Merete Skaug (generalsekretær) , Anne Sverdrup-Thygeson, Alvhild Hedstein (juryleder)

Tekst: Lisbet Jære

Artikkelen ble laget 2021 før utdelingen av den første Naturviterprisen.

— Det var helt fantastisk å bli spurt om å få være juryleder for Naturviterprisen, det er en stor ære. Ikke minst ble jeg så glad over at det nå opprettes en pris for naturvitere. Vi er ei gruppe som er litt underkommunisert i samfunnet, sier Alvhild Hedstein, juryleder for Naturviterprisen. Hun legger til:

— Vi har lenge hatt høythengende priser til dem som utmerker seg i alt fra medisin og matematikk til kunst og kultur. Men det hele livsgrunnlaget vårt hviler på er naturressursene.

Alvhild Hedstein, juryleder Naturviterprisen

Hedstein, som er konserndirektør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen, tror en Naturviterpris vil minne samfunnet om viktigheten av den grunnleggende kunnskapen om samspillet i naturen, som fotosyntesen og karbonkretsløpet.

Fikk inn 30 bidrag

Fristen for å sende inn forslag til kandidater var 1. mai i år. Juryen som til sammen består av fire medlemmer, fikk inn 30 bidrag. Det synes Hedstein er bra, ikke minst med tanke på at det er første året at prisen deles ut og at den ennå ikke er kjent. Prisen skal deles ut på Naturviterforum 4. november.

— Hvilke kvalifikasjoner så dere etter da dere skulle nominere kandidatene?

— I tillegg til de fire kriteriene som lå til grunn (se fakta), ønsket vi å få fram bredden blant naturforvaltere. Fra de som jobber med forskning internasjonalt, til de som jobber med bærekraftig utvikling lokalt. Det å få vist fram at det finnes naturvitere både til sjøs og til lands, at de jobber med veldig mye ulikt; som kartlegging av biologisk mangfold, klimaforbedring av kjøttproduksjon og arealplanlegging, at de er både unge og gamle. Alt dette var viktig for oss, sier Hedstein.

Hedstein ble både inspirert og imponert da hun leste om de ulike kandidatene. Det er mange dedikerte personer der ute som hver for seg på ulike nivåer jobber for å drive verden i riktig retning framover.

—Vi skulle gjerne ha framhevet alle sammen, det er utrolig mye bra arbeid som gjøres. Vi fikk inn forsalg til alt ifra kandidater som fortjener heder for lang og tro og iherdig innsats, til gründere som tør å satse og brenner for å skape forbedringer i samfunnet.

Juryleder med bakgrunn fra politikk

Jurylederen selv har en bred erfaring med det å jobbe med bærekraftig samfunnsutvikling. I 1993 var hun ferdig utdannet i naturforvaltning og ressursøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun har jobbet i flere departementer, har vært administrerende direktør i Stiftelsen Miljømerking og i Norsk institutt for bioøkonomi. I tillegg har hun erfaring fra frivillige organisasjoner, som Bellona.

Hedstein var politisk rådgiver for statsråd Lars Sponheim i Landbruksdepartementet 2001–2004, og har vært nestleder i Oslo Venstre. I dag er hun konserndirektør for bærekraft i Bama som med sine 135 år er et av Norges eldste handelshus og et av de ti største i verden på frukt og grønt.

Hun jobber for sosiale, økonomiske og miljømessige forbedringer i hele verdikjeden; fra produksjonen rundt om på gårdene til transport og ferdig vare i butikkhylla.

Jurylederen har en oppfordring å komme med:

— Spis mer frukt og grønt, det er sunt for deg og det økologiske fotavtrykket er lavere enn på andre matvarer. Målet er fem om dagen, men i Norge ligger vi på bare 3,2.

Vil synliggjøre viktigheten av naturvitere

Jurylederen er opptatt av at naturvitere og den kunnskapen de har må bli mer synlig. Aldri har bærekraftig samfunnsutvikling vært så viktig som i dag.

Kanskje har denne usynligheten noe med at mange naturvitere jobber på kontorer, labber og også ute i naturen med det som for mange kan virke å være små forbedringer, undrer hun på.

— Jeg håper vi med denne prisen får vist hvor viktige naturvitere er for dagens samfunnsutvikling og det grønne skiftet. Verden skal gå fra en økonomi basert på fossile ressurser til biologisk fornybare ressurser. Dette må forvaltes og gjøres på riktig måte, og til det trengs det kunnskap og kompetanse. Det blir ikke noe grønt skifte uten naturvitere.

Juryen for Naturviterprisen består av:

  • Alvhild Hedsteinjuryleder, direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen.
  • Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
  • Rasmus Hansson, biolog og politiker (MDG).
Formål med Naturviterprisen

Naturviterprisen er opprettet av Naturviterne, og skal deles ut første gang i november 2021.

Formålet med Naturviterprisen er å fremme naturviterkompetansen og dens bidrag på ulike felt. Naturviterprisen skal deles ut til en naturviter som har utmerket seg med:

  • faglig dyktighet
  • medvirkning til bærekraftig utvikling av samfunnet
  • fremhevet naturviterfagene
  • god formidling av arbeidet

Naturviterprisen er på kr 50.000 og et diplom.

Prisen skal deles ut hvert år på Naturviterforum eller en annen anledning av en representant for juryen.

Alle som er medlem i Naturviterne kan nominere kandidater til Naturviterprisen.

Naturviterprisen kan deles ut til både medlemmer og ikke-medlemmer av Naturviterne. Kandidatens faglige prestasjoner må kvalitetssikres av forslagsstiller. 

Forslagene skal være begrunnet i henhold til prisens formål.

Kontaktperson

Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post