Pensjon
Naturviterne kan bistå og rådgi deg innen pensjon

Naturviternes 10 pensjonstips

Her finner du en enkel liste for å få oversikt på din egen pensjon.

 1. Start med å logge inn på nav.no og se hvor mye du får i pensjon fra folketrygden.
   
 2. NAV tilbyr også en forenklet pensjonskalkulator. Den samler tall fra arbeidsgivere og gir deg et estimat for hvor mye du kan ta ut i pensjon, basert på enkle valg. Her kan du velge alt fra 20-100 % pensjon fra og med fylte 62 år.
   
 3. Spør arbeidsgiver om hvilke tjenestepensjon eller obligatorisk tjenestepensjonsordning du har. Hvor god eller dårlig ordningen din er gjennom arbeidsgiver, vil påvirke hvor mye du bør eller må spare på egenhånd.
   
 4. Noen (ikke alle) arbeidsgivere tilbyr de ansatte valg innenfor tjenestepensjonsordningen. Det kan for eksempel være valg av ”spareprofil” i fond. Noen fond har en høy andel aksjer mens andre har en lav andel aksjer. Dess høyere andel aksjer, dess større er risikoen for å tape penger. Sett deg inn i hvilke valg du har og hva risikoen er på sikt. Har du lang tidshorisont, er det tryggere å ha høy risiko. Har du kort tidshorisont og nærmer deg pensjonsalder, er det lurt å ha lavere risiko.
   
 5. Tilbyr din arbeidsplass AFP og hva skal til for at du kvalifiserer for å kunne motta AFP? AFP er noe man må søke om, og derfor er det viktig å få oversikt over akkurat det.
   
 6. Har du fripoliser? Skaff deg oversikten over hva de er verdt og om det er mulig å samle dem.
   
 7. Har du annen formue? Bolig og annen eiendom er midler som er mulig å bruke i pensjonsalderen. Finn ut hvor stor formuen er ved pensjonsalder.
   
 8. Når du har oversikt over Folketrygden, tjenestepensjon, AFP, fripoliser og formue, har du et godt grunnlag for å vite hvor mye du selv må eller bør spare.
   
 9. Opprett en spareavtale i en bank. Siste nytt er individuell pensjonssparing (ISP), som låser sparepengene til pensjonsalder (med noen få unntak) og som gir skattelette. Denne passer slett ikke for alle. Kanskje fond er tingen for deg? 
   
 10. Når du har full oversikt, kan du lettere begynne å ta valg for livet som pensjonist. Har du nok midler til å kunne førtidspensjonere deg? Tillater pensjonsavtalen deg å samtidig arbeide deltid? 

 

Nyttige kilder på nett

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere