Å være tillitsvalgt i Naturviterne

Tillitsvalgt i Naturviterne: — Å kunne gjøre en forskjell

Publisert: 15.03.2022

— Jeg har meninger og liker å være involvert i det som skjer, sier Morten Aasheim, tillitsvalgt i Statskog. En viktig drivkraft som tillitsvalgt er muligheten til å kunne gjøre en forskjell.

Morten Aasheim, tillitsvalgt i Statskog

Tekst: Lisbet Jære

— Hvorfor jeg er tillitsvalgt? Jeg er politisk interessert og mener fagforeninger er utrolig viktig for lønns- og arbeidsvilkår. Så er det viktig å ha noen i ryggen om det oppstår konflikter, sier Morten Aasheim.

Han jobber hos Statskog i Steinkjer, og har vært tillitsvalgt siden 2010. Akkurat nå har han tatt turen sørover for å delta på et todagers seminar med sektorstyret utenfor Kongsberg. Naturviterne i Statskog er spedt utover hele landet med få på hver arbeidsplass, derfor setter han ekstra pris på å møte andre naturvitere og tillitsvalgte.

— Det er litt pampebiten det da; å få reise og sett litt andre deler av landet, bo på hotell og delta i et faglig og sosialt fellesskap, sier han med et smil.

Liker å finne løsninger

Aasheim er engasjert i det han kaller klassisk fagforeningsarbeid med lønns- og arbeidsvilkår. En annen motivasjon som gjør det naturlig å ta på seg verv, er at han liker å følge med på det som skjer i samfunnet og det å kunne bidra til positiv endring.

— Jeg er politisk interessert og har meninger. Fordelen med å være tillitsvalgt er at en har mulighet for å komme til orde, håpet er å kunne gjøre en forskjell og finne løsninger på det som ikke fungerer, sier Aasheim, som også er medlem av styret for privat sektor i Naturviterne.

Noe annet han trekker fram som positivt ved å ta på seg verv, er at det ligger mye egenutvikling i det.

— Endring er blitt den nye normalen, og det er utrolig viktig at en som arbeidstaker kan være med og ha en finger med i spillet i det som skjer. Det ligger mye læring og egenutvikling i det.

Som ansatt hos Statskog får han nok tid til å jobbe med tillitsvalgtsarbeid, og slipper å bruke av fritiden. Han synes likevel de aldri blir godt nok involvert i prosesser og bestemmelser som gjelder bedriften.

Morten Aasheim, tillitsvalgt i Statskog

Havner mellom barken og veden

Utfordringen med å være tillitsvalgt er at en innimellom kan havne mellom barken og veden, altså mellom medlemmers og ledelsens ønsker og behov.

— Noen medlemmer blir skuffet om en ikke får gjennomslag, og synes det er urettferdig. Men det er ikke alt som er opp til en selv ved forhandlinger. Jeg har opplevd å måtte ta opp ting på nytt og på nytt, og kanskje kommer endelig gjennomslaget først etter sju år.

Håpet hans er at flere ser verdien av det å være organisert, og at de skjønner at det ikke bare handler om lønn. Et dilemma med den norske fagforeningsmodellen synes han er at selv de som ikke er organisert får de samme rettighetene som de som er det.

— Hva skulle du ønske du kunnet jobbe mer med?

— Jeg er en av de som alltid har ønske om å kunne yte mer, både på jobb, som tillitsvalgt og på fritiden. Jeg føler på et vis at jeg aldri får tid til å gjøre alt jeg ønsker å gjøre.

Naturviterkompetansen må komme fram

Aasheim brenner for at den kunnskapen naturvitere står for skal verdsettes mer i samfunnet.

— For å være ubeskjeden nok – den kunnskapen naturvitere står for er framtidas kunnskap. I Statskog har vi mye kontakt med kommunene, og vi merker at kommunene nedprioriterer det. Det er vanskelig å finne fagfolk som kan sitt.

— Med de store utfordringene og oppgaver samfunnet har i dag – om en skal følge opp klimamål, og lover for naturforvaltning – så trengs det en styrkning av naturviterkompetansen. Om vi fortsatt skal kunne høste, må vi vite hvordan naturen fungerer, avslutter Aasheim.

Samarbeidspartnere