Å være tillitsvalgt i Naturviterne

Tillitsvalgt i Naturviterne: Fiskeri- og havbruksnæringen må på agendaen!

Guro Gjelsvik, tillitsvalgt i Fiskeridirektoratet, vil ha flere naturvitere inn i fiskeri- og havbruksnæringen for å fortsette å utvikle den i en bærekraftig retning.

Tekst: Lisbet Jære

 Guro Gjelsvik, tillitsvalgt i Fiskeridirektoratet

En av kjepphestene til tillitsvalgte Guro Gjelsvik, som jobber med fiskerireguleringer i Fiskeridirektoratet i Bergen, har vært at Naturviterne skal orientere seg mer mot hav og fiskeri.

— Fiskeri- og havbruksnæringen har ikke vært like godt representert som skog og landbruk i Naturviterne. Særlig havbruksnæringen er en næring som er i vekst, og jeg har jobbet for å sette fiskeri og havbruk på agendaen i Naturviterne. Nå tror jeg at vi har lykkes med det, sier Guro Gjelsvik. Hun har vært tillitsvalgt i seks år, og har sittet i sektorstyret i to år.

Viktig med naturviterkompetanse

Gjelsvik er opptatt av gode lønnsvilkår og tariff, og det er en motivasjon for å være tillitsvalgt. Det er det også å være et bindeledd mellom arbeidsgiver og ansatte; at de ansatte har noen å henvende seg til når det gjelder bestemmelser arbeidsgiver tar.

Hun synes det er engasjerende å bli dratt inn i virksomhetens planer, og få en viss grad av medbestemmelse. Samtidig mener hun dialogen med arbeidsgiver kunne vært bedre, og at tillitsvalgte kunne blitt bedre involvert i prosesser.

En av grunnene til at hun har engasjert seg i Naturviterne, er at det trengs mer naturviterkompetanse i de marine næringene.

— I Fiskeridirektoratet jobber vi for bærekraftig forvaltning av de marine ressursene, og det er helt i tråd med det Naturviterne står for. Jeg mener vi trenger flere naturvitere i både forvaltning og i næringen for å fortsette å utvikle fiskeri- og havbruksnæringen i en bærekraftig retning, sier Gjelsvik.

Omstilling tar mye tid og krefter

For tiden er de midt i en omstilling i direktoratet, og det tar mye tid, energi og tankevirksomhet. Såpass mye at hun også bruker noe fritid på vervet.

— Å jobbe med omstilling er så tidkrevende at det kunne vært en fulltidsjobb i seg selv. Tiden blir litt knapp for tiden. Da er det veldig godt å ha en fagforening i ryggen som kan gi råd, det gjør meg til en tryggere tillitsvalgt.

—Hva kunne du tenkt deg å jobbe mer med?

— Det er mye spennende som skjer i Naturviterne, som satsingen #grønttaktskifte og arbeidet for grønne tariffavtaler. Jeg skulle gjerne hatt mer tid til å engasjere meg og bidra mer, men det kommer for tiden i skyggen av omstillingen på arbeidsplassen min.

Guro Gjelsvik, tillitsvalgt i Fiskeridirektorate

Tillitsvalgte får godt nettverk

— Dersom du skulle forsøkt å verve noen til å bli tillitsvalgt, hva ville du trukket fram som fordelene?

— At det er lærerikt og selvutviklede, blant annet fordi en blir involvert i det som skjer på arbeidsplassen. Det andre er dette med nettverksbygging. Det er mange møteplasser for tillitsvalgte på arbeidsplassen der en også blir kjent med representanter fra andre fagforeninger, ikke minst under tarifforhandlinger.

Hun setter pris på å møte andre naturvitere slik hun gjør i på samlingen med sektorstyret utenfor Kongsberg i begynnelsen av mars.

— Det er utrolig givende å møte andre tillitsvalgte for å høre hvordan ting fungerer på deres arbeidsplass. I tillegg så tar vi opp mange aktuelle tema, som alt fra klimakrisen til debatten om havvind.

God til å lytte

Til tross for at tiden ikke strekker helt til, så tar Gjelsvik seg tid til å snakke med de som har behov for en prat. På spørsmålet om hva som gjør henne god i tillitsvalgtsrollen, svarer hun at hun er god til å lytte.

— Når medlemmene ringer så kan jeg ikke si at jeg ikke har tid. Folk har behov for en person de kan åpne seg opp for og snakke med, og en slik person ønsker jeg å være.

— I tillegg har jeg et stort engasjement for arbeidsplassen min og ønsker å bidra til at den skal bli best mulig.

 


 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere