Å være tillitsvalgt i Naturviterne

Tillitsvalgt i Naturviterne: Får nye impulser

— Vi er på jobben åtte timer per dag. Å gjøre mitt til at arbeidsmiljøet blir så godt som mulig er noe av det viktigste jeg kan gjøre som tillitsvalgt, sier Signe Bergum. Hun er én av over 400 tillitsvalgte som gjør en viktig jobb for medlemmene.

Tekst: Lisbet Jære

Signe Bergum begynte å jobbe i stillingen som miljørådgiver i Sarpsborg kommune i 2017. Et halvt år etterpå sa hun ja til å bli tillitsvalgt. Hun beskriver tillitsvalgtsrollen som en god blanding av litt press, en del stress, spennende utfordringer og inspirerende møter med andre tillitsvalgte.

— Tidligere var jeg med i studentstyret for Naturviterne og da jeg sa ja til å bli tillitsvalgt i Sarpsborg kommunene, trodde jeg at jeg visste hva jeg gikk til. Som student gikk det mest i det å verve medlemmer og lage morsomme arrangementer, mens som tillitsvalgt på en arbeidsplass har enn jo en del ansvar, sier Bergum. Til tross for at det ble litt mer jobb enn hun trodde, har hun ikke angret på at hun sa ja til vervet.

— Elsker å være på samlinger

Praten med Bergum tas i en pause mens hun er på en todagers samling for sektorstyret i Naturviterne på Søstrene Storaas Hotell i Jondalen utenfor Kongsberg.

— Jeg elsker å være med på samlinger med andre tillitsvalgte. Det er kjekt å krysse kommunegrensen av og til og få nye impulser. Jeg har vært i sektorstyret siden oktober, det er en erfaring som er gull verdt.

Slike samlinger er også viktig med tanke på at en lærer mer om det å være tillitsvalgt. Så er det givende å bli kjent med andre naturvitere med lignende interesser.

— Jeg er først og fremst medlem og tillitsvalgt i Naturviterne fordi jeg er interessert i fagfeltet. Da jeg skulle velge fagforening var det selvsagt at jeg skulle velge den med hjertet for bærekraft som standpunkt.

Brenner for et godt arbeidsmiljø

Lønnsspørsmål er det hun bruker mest tid og krefter på som tillitsvalgt. Det er selvfølgelig viktig, men innimellom synes hun det kan ta vel mye plass og gjør at det blir mindre tid til andre oppgaver.

— Vi er litt bortskjemte i Norge. Det å være medlem av en fagforening handler om så mye mer enn det å sikre seg en god lønn. Det bidrar til et fellesskap på arbeidsplassen, samtidig som man får mulighet til å delta på Naturviternes arrangementer. Mange før oss har kjempet for de rettighetene vi har i dag, og vi må ikke ta de for gitt, sier Bergum.

Hun brenner spesielt for det å bidra til trivsel og godt miljø på arbeidsplassen. De er et lite team av naturvitere, og hun liker å skape både faglige og sosiale møteplasser. Under pandemien og perioder med hjemmekontor, sørget hun blant annet for at hennes team møttes digitalt hver fredag.

Men rollen som bindeledd mellom medlemmer og ledelse er ikke alltid like enkel å balansere.

— Vi har hatt noen utfordringer på teamet. Jeg forsøker å være en brobygger mellom medarbeidere og ledelse, og sile ut det som bare er litt misnøye med det som faktisk er et problem.

Kjempet for rett til kontor

Som tillitsvalgt får Signe også mulighet til å sitte i et av de mange HMS-teamene i Sarpsborg kommune. Her har hun jobbet mye med tilrettelegging ved hjemmekontor, trivsel i en digital arbeidshverdag og rehabilitering av kommunens rådhus. I det siste har det gått med mye tid til å jobbe sammen med andre fagforeninger, nærmeste ledere og HMS-teamet med å sikre de ansattes rett til kontorplass under oppussing av kommunens lokaler.

— Her måtte vi samle krefter og stå på slik at ikke alle bare ble sendt på hjemmekontor slik som ledelsen først foreslo. Det er slettes ikke alle som like enkelt kan jobbe hjemmefra – det gjelder alt fra firebarnsforeldre til den som bor alene. Til slutt endte de heldigvis opp med å skaffe noen alternative kontorplasser som vi rullerte på.

Vil fremme naturviternes verdier

— Hva skulle du ønske du kunne jobbet mer med?

— Vi er for få naturvitere i kommunen. Jeg kunne tenkt meg å ha hatt mer tid til å jobbe med å fremme naturviternes verdier på arbeidsplassen, og å verve nye medlemmer. Det er en stor kommune og det er ikke enkelt å nå ut til alle på så begrenset tid.

Hun tror også det hadde vært en fordel om de fikk til et bedre samarbeid mellom akademikerforeningene i kommunen. Dette kan føre til god erfaringsoverføring og kompetanseutvikling, og gjøre at de står i en bedre posisjon for å få gjennom krav hos ledelsen.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere