Forlengelse av høringsfrist: Klokt av statsråd Monica Mæland

Klokt av statsråd Monica Mæland

Høringsfristen for rapporten om nye oppgaver til fylkeskommunene er utvidet til 9. mai. – En klok og nødvendig beslutning mener forbundsleder Dagfinn S. Hatløy.

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene leverte sin rapport 1. februar 2018. Opprinnelig var det bestemt en høringsfrist på seks uker. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har lyttet og bestemt at høringen blir utvidet til tre måneder. – En klok og nødvendig beslutning mener forbundsleder Dagfinn S. Hatløy.

Forslagene fra Ekspertutvalget om nye oppgaver til fylkeskommunene gjelder folk, tjenester og arbeidshverdagen til mange ansatte. Det gjelder arbeidssted, effektiv forvaltning, innflytelse og fordeling av makt.

Flytting av oppgaver trenger gode begrunnelser. Hva gir bedre løsninger enn i dag og hva gir merverdi for enkeltinnbyggere og storsamfunnet? Utvikle oppgavene der de er eller flytte på oppgaver? Det bør ikke et ekspertutvalg alene avgjøre. Bare en grundig og bred høring gir legitimitet for de endringer som eventuelt blir gjort og gode begrunnelser for de valg som gjøres. De virkelige ekspertene er de ansatte og lokale arbeidsgivere som jobber med oppgavene i det daglige. De ser hva som fungerer, og de ser godt hva som kan forbedres.

Ekspertutvalget har foreslått store endringer uten at virksomheter og ansatte har vært involvert. Kommende høring gir anledning for politikerne å høre på dem som kjenner oppgavene i hverdagen, ansatte og lokale arbeidsgivere.

Naturviterne vil gi egen uttale i saken, inkludert behandling i Naturviternes hovedstyre.

Akademikerne har nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra medlemsforeningene som skal utforme forslag til høringssvar. Høringsuttalen skal behandles av styret til Akademikerne.

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere