Naturviterne ser på regionreformen

Fylkeskommunens nye oppgaver i fokus

Hvem skal gjøre hva og hvilke oppgaver skal fylkeskommunene ha? Dette er tema når Naturviterne inviterer tillitsvalgte fra Fylkesmannen, fylkeskommunene og Innovasjon Norge til samling 27. februar.

Regionreformen – kan endre arbeidshverdagen til mange naturvitere

Regjeringens ekspertutvalg la torsdag 1. februar fram sin rapport om nye oppgaver til regionalt folkevalgt organ:

Flertallet på Stortinget har lagt til grunn «at de nye regionene vil kunne påta seg flere oppgaver som hittil har tilfalt staten og/eller fylkesmannen».

Dette kan direkte påvirke mange Naturviterne medlemmer hos Fylkesmannen, Statens vegvesen, Innovasjon Norge og fylkeskommune, og indirekte andre medlemmer f. eks i kommunene.

Konsekvenser

Naturviterne har både offensive og defensive interesser i saken. Noen medlemmer kan miste sine oppgaver og fagområde hos en arbeidsgiver, andre kan få nye oppgaver der de jobber i dag.

Eventuelle endringer i oppgavefordeling vil kunne berøre mange fagområder for våre medlemmer, arbeidsplasser/steder og myndighetsfordeling for mange viktige tema i Naturviternes samfunnspolitiske plattform.

Naturviterne følger saken tett. Dette er og vil bli en politisk sak, som mange har meninger om. Vi vil ha dialog med tillitsvalgte og medlemmer, og vi vil gi høringsuttale i saken.

– Det blir viktig å sikre medlemmer og tillitsvalgte bistand, og se til at endringer som måtte bli vedtatt skjer på en måte som ivaretar Naturviterne sine medlemmer på en god måte, sier forbundsleder Dagfinn S. Hatløy.

Samling for tillitsvalgte

I denne anledning har Naturviterne invitert tillitsvalgte hos fylkesmenn, fylkeskommune og Innovasjon Norge til samling på Håndverkeren i Oslo, tirsdag 27. februar. Her vil bl. a. Gro Sandkjær Hanssen, medlem i ekspertutvalget, innlede om arbeid og bakgrunn for konklusjonene i rapporten.

Ønsker du å komme med direkte innspill til denne prosessen, er du velkommen til å sende disse til Dagfinn S. Hatløy på e-post: dh@natruviterne.no

Samferdsel

Det er ventet endringer også innen samferdsel. Stortinget har allerede bestemt at oppgaver innen planlegging og drift/vedlikehold som sams regional vegadministrasjon utfører for dagens fylkeskommuner, skal overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå. Naturviterne har egne samlinger for tillitsvalgte om dette.

Laster kommentarfelt ..