Nettverktøyet «En bra dag på jobben» tilbyr et eget opplegg hvor tillitsvalgt, ledere og verneombud kan jobbe sammen for å kartlegge og bedre arbeidsmiljøet.

En bra dag på kontoret!

Tilbringer du mye av arbeidsdagen ved skrivebordet eller på hjemmekontoret? Arbeidsgiver skal tilrettelegge for en god arbeidssituasjon enten du jobber på kontoret eller fra hjemmekontoret. Med det nye nettverktøyet «En bra dag på jobben» kan tillitsvalgte og ledelse sammen legge til rette for en best mulig kontorhverdag for deg.

Mange yrkesaktive tilbringer store deler av arbeidsdagen ved skrivebordet, enten det er på kontoret eller på hjemmekontoret. For noen har også kjøkkenbordet blitt til hjemmekontor som følge av smitteverntiltak og påbud om hjemmekontor.

Stillesittende arbeid kan medføre smerter i nakke, skulder og armer. Riktig kontorutstyr, forebyggende øvelser, pauser og variasjon er blant tiltakene som kan hjelpe om du er plaget. Tydelig rolleforståelse, god kommunikasjon og tilstrekkelig opplæring i digitale verktøy er også eksempler på forhold som er viktig for å sikre mestring og motivasjon i arbeidshverdagen.

Nettverktøyet «En bra dag på jobben» tilbyr et eget opplegg hvor tillitsvalgt, ledere og verneombud kan jobbe sammen for å kartlegge og bedre arbeidsmiljøet. Nå er det nylig oppdatert med egen del om kontorarbeidsplassen og hjemmekontoret.
 


Verktøyet er en del av «avtalen om inkluderende arbeidsliv» (IA) og er ment som en hjelp til å skape et godt arbeidsmiljø og redusere sykefravær gjennom partsamarbeidet. Du kan lese mer om IA-avtalen her.

Nettverktøyet tar opp ulike temaer knyttet til kontorplassen og hjemmekontoret, og gir forslag til både prosess og handlingsplan for hvordan jobbe med arbeidsmiljø. Verktøyet er gratis og nettbasert.

Viktig å diskutere bruken av hjemmekontor fremover

Bruken av hjemmekontor har økt under koronapandemien, og det er sannsynlig at mange fremover også vil ønske å benytte den fleksibiliteten og autonomien hjemmekontoret byr på.

Internasjonal forskning viser at det kan bli belastende og lite produktivt om omfanget av hjemmekontor blir for stort, om ordningen ikke er frivillig og om arbeidsoppgavene ikke passer til å gjøres hjemmefra. Mange opplever også at skillet mellom fritid og arbeidstid blir utydelig når arbeidsplassen er i hjemmet.

Derfor er det viktig at du og din leder er enige om når det passer med hjemmekontor og ikke, hvilke oppgaver som best løses på hjemmekontor og hvilke som ikke egner seg for hjemmekontoret.

Det å bruke litt tid på å kartlegge og finne ut hvor skoen eventuelt trykker på hjemmekontoret, kan være en fornuftig investering i arbeidsmiljøet fremover.

- Et godt samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen er svært viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon i arbeidshverdagen, sier Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne.

Naturviterne mener at tillitsvalgte bør være sterkt involvert i det å utforme den nye arbeidshverdagen, og at fleksibilitet og frivillighet er viktige prinsipper for hjemmekontoret. Du kan lese Naturviternes retningslinjer for hjemmekontoret her.

- Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å sikre at alle ansatte opplever arbeidsmiljøet som godt, og det nye nettverktøyet «En bra dag på jobben» kan være et godt supplement for de som ønsker eller ser et behov for å jobbe spesielt med kontorarbeidsplassen og hjemmekontor fremover, utdyper Skaug. 

På nettsiden arbeidsmiljøportalen.no finnes det mer informasjon og egne kursmoduler for tillitsvalgte og ledelse om hvordan jobbe med arbeidsmiljø.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere