Prosjektleder - skogrydding

logo norsk skogrydding
Norsk Skogrydding AS er et etablert selskap innen linje- og traserydding av skog, samt tilhørende tjenester. Selskapet er ISO 14001 Miljøsertifisert. Norsk Skogrydding er eid av AT Skog Invest (50 %) og Viken Skog (50 %). Selskapet har hatt sterk vekst det siste året og årlig omsetning foregående år økte til ca. 130 mill. Norsk Skogrydding sysselsetter årlig 55 årsverk fast ansatte og sesong ansatte.
Norsk Skogrydding har sitt hovedkontor i Drangedal og avdelingskontor på Elverum.

Norsk Skogrydding har som ambisjon å være den foretrukne partner for våre kunder og leverandører, samt tilby en god arbeidsplass med fokus på sikkerhet og et godt arbeidsmiljø. Da en av våre to prosjektledere på Elverum har fått en ny og spennende lederstilling innen skognæringen, søker vi nå hans erstatter.

Norsk Skogrydding AS ønsker å ansette en ny prosjektleder tilknyttet vårt avdelingskontor i Elverum.

Vi ønsker å tilby stillingen til den kandidaten som samlet sett er best egnet til å løse arbeidsoppgavene stillingen medfører. Hvis vår lokasjon på Elverum betyr lang reisevei til bopel, finner vi løsninger med hjemmekontor eller tilknytning til lokalt kontormiljø.

Som prosjektleder er du det viktige bindeleddet mellom kunde, leverandører og Norsk Skogrydding. Prosjektansvaret vil i hovedsak dekke deler av Øst-Norge, i perioder kan det være aktuelt å lede enkelte prosjekt i andre landsdeler. Hovedoppgavene for prosjektleder er å følge opp kontraktsforpliktelsene med byggherre/oppdragsgiver, prosjektøkonomi og lede våre ansatte og underentreprenører som utfører selve oppdraget. Dette vil kunne medføre noe reisevirksomhet. Konsulentbistand til kunder i forbindelse med prosjekter må påregnes. Som prosjektleder hos Norsk Skogrydding er du involvert i oppdraget fra A til Å - anbudsarbeid - gjennomføring - HMS - resultatansvar. 

Kvalifikasjoner vi leter etter:

 • Høyere utdanning (høyskole eller universitet), teknisk fagskole eller tilsvarende innen skog- eller anleggsfag – etterspurt erfaring kan kompensere noe for manglende utdanning.
 • Erfaring fra vedlikeholdsoppdrag langs jernbane
 • Erfaring fra Veidrift / anlegg
 • Erfaring fra skogbruk - skogsarbeid
 • Erfaring fra anleggsgartner
 • Erfaring fra HMS arbeid
 • Erfaring fra anbudsarbeid – offentlige anskaffelser
 • Erfaring med personalledelse og flink med mennesker
 • Beherske norsk og engelsk muntlig / skriftlig
 • Prosjektøkonomisk forståelse
 • Gode IT-kunnskaper Excel – Word – Outlook - filbehandling 
 • Viktig at vedkommende er villig til å opparbeide eventuell manglende kompetanse
 • Sertifikat minimum klasse B

Personlige egenskaper:

 • Høy egenmotivasjon og trygghet vektlegges spesielt
 • Stor arbeidskapasitet – fleksibel og vilje til ekstra innsats når mulighetene i markedet tilsier det
 • Evne til å arbeide systematisk og nøyaktig
 • Resultatorientert - kremmerånd
 • Integritet, løsnings- og samarbeidsorientert

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å sette ditt preg på selskapets utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver, stort handlingsrom og et godt arbeidsmiljø
 • Korte beslutningslinjer, personlig- og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, arbeidsted og mulighet for hjemmekontor
 • Gode lønns- og pensjonsbetingelser
 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Konfidensiell ansettelsesprosess 

Kvinner oppfordres til å søke på stillingen!

Spørsmål om stillingen:

 • Kontaktperson: Reidar Strand, Daglig leder, 91 35 81 16

Frist:

 • 25.7.2024

Søk her

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere