Det haster med å få til et grønt taktskifte

Publisert: 27.10.2020

Naturen har alltid vært der og gitt oss arbeid, mat og rekreasjon. Men i dag har vi en naturkrise og en klimakrise som pågår samtidig. Naturviterne mener at dette må sees og løses i sammenheng, og at naturviteres kompetanse må bli mer etterspurt enn noen gang før. Dette er kjernen i kampanjen #grønttaktskifte.

69588
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere