Stat

Publisert: 27.06.2022

Her finner du Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, særavtaler og annen relevant informasjon for statlig sektor.

Samarbeidspartnere