Julius Okkenhaug leder for Akademikerne i Oslo kommune

Oslo kommune: – Må redusere lønnsgapet til privat sektor

Publisert: 22.04.2024

— Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Kunnskap, innsats og ansvar må anerkjennes med konkurransedyktig lønn, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Julius Okkenhaug.

Det nye byrådet har satt seg ambisiøse mål innenfor blant annet klima, psykiatri og skole. For å nå disse målene er Oslo kommune avhengig av dyktige ansatte med høy utdanning.

— Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg kompetansen de trenger. Oslo trenger blant annet kvalifiserte lektorer i skolene, ingeniører som bidrar til grønn omstilling og psykologer som kan gjøre det bedre for psykisk syke i Oslo, sier Okkenhaug.

Frontfagspartene har anslått en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,2 %. Dette anslaget er hverken gulv eller tak for etterfølgende tariffoppgjør. Akademikerne mener det er lønnsutviklingen i frontfaget over tid som er normgivende, ikke anslaget hvert år.

— Kampen om høyt utdannet arbeidskraft er stor, og det offentlige må tilby konkurransedyktig lønn for å vinne kampen om hodene.

Lokale, kollektive forhandlinger

Tariffoppgjøret i år er et hovedoppgjør, som betyr at det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår i tariffavtalen.

Oslo har som eneste kommune i landet et gammeldags og sentralisert system, som Akademikerne krever at moderniseres. I resten av landets kommuner, staten og i sykehusene har Akademikernes medlemmer lokale, kollektive forhandlinger.

— Oslo kommune har et antikvarisk lønnssystem. Det er på tide at det endres til et lønnssystem som er bedre egnet til å rekruttere og beholde folk med kompetanse som man er helt avhengig av, og som belønner kunnskap, innsats og ansvar, avslutter Okkenhaug.

Mandag 22. april åpnet tariffoppgjøret i Oslo kommune. 

Kontaktperson

Iris-Adele Jess
Iris-Adele Jess Rådgiver
458 53 968
Se e-post

Samarbeidspartnere