Sonia Monfort Roedelé

Enighet med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen

Publisert: 16.05.2024

Akademikerne kommune har kommet til enighet med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen, hovedtariffavtalen for selvstendige bedrifter i kommunal sektor.

Enigheten var et faktum natt til onsdag 15. mai, nesten et døgn før fristen.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør som betyr at både lønn og arbeidsvilkår forhandles. Tariffavtalen forhandles sentralt, mens lønnsforhandlingene for Akademikernes medlemmer foregår lokalt i bedriftene. 

— Vi har kommet i havn med enkelte endringer i Bedriftsavtalen, og det skal settes ned flere partssammensatte utvalg som skal jobbe sammen frem mot neste hovedtariffoppgjør for å finne gode løsninger på utfordringer og endringer i arbeidslivet, sier Sonia Monfort Roedelé. som har ledet forhandlingene på vegne av Akademikerne.

Bedriftsavtalen omfatter kommunale bedrifter som løser samfunnsoppgaver innen blant annet avfall og gjenvinning, vann og avløp, IKT og havner. Tariffområdet Samfunnsbedriftene har til sammen omkring 5800 ansatte. Akademikerne kommune er nest størst i tariffområdet og forhandler for over 1200 medlemmer. 

Endringer i bestemmelsen om tjenestereiser

At nødvendig reisetid utenom ordinær arbeidstid skal anerkjennes som arbeidstid og kompenseres, er viktig for Akademikerne kommune.

— Det har vi ikke oppnådd så langt i kommunal sektor.

Det har vært viktig for Akademikerne kommune å sikre at tjenestereisebestemmelsen ikke endres slik at de tillitsvalgte kun får drøftingsrett på et lokalt reglement om hvordan pålagt reisetid utenom ordinær arbeidstid skal kompenseres.

— Vi er veldig glade for at Samfunnsbedriftene kom oss i møte. I Bedriftsavtalen er det nå tydelig at slike arbeidsgiverstyrte reglement ikke vil være til hindrer for at våre tillitsvalgte kan kreve forhandlinger om en lokal særavtale i stedet, etter Hovedavtalens bestemmelser, sier Roedelé.

Skal jobbe sammen i partsammesatte utvalg

Frem til neste hovedtariffoppgjør skal et partssammensatt utvalg (PSU) se på hvordan samfunnsutviklingen og digitaliseringen vil påvirke Samfunnsbedriftenes og de ansattes behov for omstilling og kompetanseutvikling.

— Arbeidslivet er i kraftig endring. Stadig flere tar i bruk kunstig intelligens, vi skal få til grønn omstilling samtidig som demografien endrer seg. Vi blir flere eldre og færre som jobber. Det er store utfordringer som vi er klare for å bidra til å løse på en god måte, sier Roedelé.

— Høyt utdannede er attraktive på arbeidsmarkedet, omstillingsdyktige og ønsker kompetanseutvikling.

Partene skal i tillegg arbeidet i et PSU som skal se på omfangsbestemmelsen i Bedriftsavtalen, som betyr hvilke bedrifter som skal være omfattet av avtalen.

— Det er tilbakevendende problemstillinger knyttet til omfangsbestemmelsen som det er behov for å avklare.

Lokale, kollektive forhandlinger

Nå er det klart for lokale forhandlinger i hver enkelt bedrift for Akademikernes medlemmer. I tråd med den nye Bedriftsavtalen skal de lokale forhandlingene gjennomføres innen 15. november.

— Vi forventer frie lokale, kollektive forhandlinger, som avtalt i Bedriftsavtalen for våre medlemmer. Frontfagsanslaget skal hverken skal være fasit, tak eller gulv for lønnsutviklingen. Som alle andre fagforeninger forventer vi også at våre medlemmer får reallønnsvekst i år, sier Roedelé.

Det er medlemmenes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse skal legges til grunn for lønnsforhandlingene lokalt. 

Kontaktperson

Iris-Adele Jess
Iris-Adele Jess Rådgiver
458 53 968
Se e-post

Samarbeidspartnere