Skal arrangere havplast-workshop for Naturviterstudentene på NTNU

Vil vinne kampen mot havplast: Inviterer studenter til workshop

Plast er et kjempeproblem i forsøpling av verdenshavene, og har endelig blitt definert som farlig avfall. Nå går Naturviterstudentene ved NTNU sammen med flere andre organisasjoner og inviterer til stor workshop mot havplast, torsdag 20. september.

Under Strandryddeuka deltok flere av Naturviternes studentgrupper på oppryddingsaksjoner landet rundt. Dette engasjementet fortsetter, og flere tiltak er på gang ved de ulike lokallagene.

Vi har snakket med Ellie Johansen, studentkontakt for Naturvitertudentene ved NTNU. Hun er en av ildsjelene som ønsker å ta vare på havet, og som aktivt jobber for få til løsninger som kan engasjere så mange som mulig i kampen mot plastsøpla.

Hun forteller at havplast-workshopen er ett av tiltakene som nå planlegges for å synliggjøre studentenes interesser for verdiskaping og bærekraft. Ønsket er å skape mer engasjement og kunnskap rundt forsøpling og havplast.

— Plast-problemet er langt fra løst, og det fine er at det er mange som kan bidra til å gjøre en endring! Vi ønsker at en slik workshop skal bli arrangert hvert semester, for å gi økt fokus rundt problemet og forhåpentligvis resultere i nyttige løsninger, sier hun.

— Jeg ønsker at engasjementet og viljen skal sitte i organisasjonen, ikke hos enkeltpersoner. Slike aktuelle workshops kan være Naturviterene sin greie i løpet av semesteret, håper Ellie.

Skal arrangere Havplast-workshop for Naturviterstudentene på NTNU

— Hvordan kom dere i gang med dette prosjektet?

— Vi har lenge snakket om å få til et arrangement rundt havplast. Det angår alle og det har vært mye fokus mot problematikken i sosiale medier. Som studenter mener vi også at vi har et ansvar for å bidra og bruke den kunnskapen vi lærer til noe samfunnsnyttig!

Ellie var ikke i tvil da bedriftskomiteen fra Volvox (linjeforeningen for Biologi, Kjemi, Bioteknologi og Årsstudium i biologi og kjemi ved NTNU) ønsket å få til et samarbeidsarrangement.

— Ja dette skulle vi få til! Jeg foreslo å lage en workshop, der vi kunne øke kunnskapsnivået og samtidig gi studenter mulighet til idémyldring, og jobbe med relevante samfunnsproblem. Så begynte jobben med å kontakte relevante folk i sommer. Heldigvis for oss var det mange som ønsket å delta, forteller hun.

— Har du merket om det er interesse for å være aktivt engasjert, eller om folk er mer opptatt av å støtte saken uten å forplikte seg?

— Jeg opplever at folk ofte er opptatt av å støtte saken, men dessverre ikke alltid like engasjert til å bidra selv. Men det skal sies at det er plast OVERALT og i alt vi bruker, så folk sliter kanskje litt med problemet, nettopp fordi det er så stort! Hva kan man gjøre? Hvordan skal man ta tak i problemet? Er det egentlig et problem? Det er mange ubesvarte spørsmål, forklarer hun.

Adferdsendring må til mener studentkontakten. — Ofte tenker vi på at de små endringene vi gjør hjemme i Norge, som for eksempel å ta med egen pose til dagligvarebutikken, ikke har innvirkning på verden. Det er feil! Jeg mener at folk også må fokusere på de små endringene som vi faktisk kan bidra med. Det skaper ringvirkninger og kan påvirke andre til å ta de samme valgene. Sakte men sikkert vil folks adferd og holdninger endres. 

Ellie Johansen blir utdannet marinbiolog, og er naturlig opptatt av miljø og et rent hav.

—Som biologistudent er jeg svært opptatt av å studere naturens systemer og hvordan vi mennesker kan dra nytte av den. Plast er et problem som angår alle her på kloden og uansett om man velger å involvere seg eller ikke, kan man ikke isolere seg fra denne virkeligheten.

Ellie understreker at plast ikke nødvendigvis er en dårlig oppfinnelse. De aller fleste av oss bruker plast til alt, og materialet har en viktig funksjon i livet vårt. Plast øker levetid på mange matprodukter og er i seg selv nyttig. — Men jeg sliter ofte med å forstå hvorfor det skal være overalt? Og om hele systemet kun styres av pris og etterspørsel? Hvis vi skal godta at plast har en så viktig funksjon i samfunnet vårt, så må vi i alle fall klare å resirkulere og håndtere det på riktig måte. Plast finnes ikke naturlig ut i naturen, og det er vårt ansvar å ta hånd om et produkt som vi lager, og er selv ansvarlig for.

— Hva håper du skal komme ut av workshopen?

— Jeg ønsker at deltakerne skal få en aha-opplevelse og sitte igjen med en god følelse etter denne workshopen. Hvem vet, kanskje de til og med kan bidra til å løse plastproblematikken vi nå står ovenfor? Og så håper jeg at vi kan skape en felles arena der studenter og industrien, forskere og fylket møtes og lærer av hverandre. At mange kloke hoder samles på ett sted er sjeldent en dum idé, smiler hun.

 

Fakta om havplast-workshop:

Arrangeres torsdag 20. september kl. 10.00–20.00 på Kalvskinnet, NTNU.

Påmelding skjer via nettsiden Hoopla.

Første del vil være en læringsdel, der ulike foredragsholdere snakker om problemet, eventuelle årsaker, løsninger, veien videre osv.

Foredragsholdere er:

  • Kaja Lønne Fjærtoft, NTNU Ocean
  • Ingrid Søbstad, Nordic Ocean Watch
  • Kristoffer Gunnar Paso, Prosessteknologi NTNU
  • Per Eirk Sørås, Trøndelag fylkeskommune
  • Tom-Ivar Bern, Innovasjon Norge

Mellom foredragene skal det være gruppearbeid, der gruppene skal få mulighet til å reflektere over det som ble sagt og ha mulighet til å snakke med fagfolk dersom de har spørsmål.

Kl.17.00 skal gruppene presentere sine løsninger og ideer for en jury (bestående av Naturviterne, Bedkom, Kristoffer Gunnar Paso, Tom-Ivar Bern og Kaja Lønne Fjærtoft).

Presentasjonen vil være på fem minutter, med mulighet for spørsmål etterpå. Etter alle presentasjoner vil det være kåring av beste idé/løsning og mingling.

 

Laster kommentarfelt ..