Veileder til grønn medbestemmelse

Veileder til grønn medbestemmelse

Naturviterne har utarbeidet en veileder for grønne fremskritt gjennom medbestemmelse. Et viktig og nyttig verktøy for deg som er tillitsvalgt eller medlem.

Alle virksomheter – enten de er statlige, kommunale eller private – kan gjøre mye for at samfunnet skal nå klima- og miljømålene. I dette arbeidet kan engasjerte tillitsvalgte og medlemmer spille en svært viktig rolle.

Naturvitere har verdifull kompetanse om hvordan jobbe for redusert klima- og miljøavtrykk. Veilederen er laget spesielt med tanke på behovet for grønn kompetanse i spørsmål om bærekraft og grønne valg.

Veilederen forklarer hvordan du som tillitsvalgt og medlem kan påvirke din bedrifts arbeid med miljø og bærekraft gjennom konkrete tips og råd. I dette arbeidet har partene felles interesser. Gjennom samarbeid mellom ledelse og ansatte finner man i fellesskap fram til de gode løsningene for en mer bærekraftig drift av virksomheten.

Dette kan skje på flere måter, for eksempel gjennom utformingen av virksomhetsplaner eller ved å bruke drøftingsretten etter tariffavtalene.

Det viktigste er å ta initiativ og engasjere seg med den kompetansen naturvitere som faggruppe besitter. Veilederen gir også konkrete råd for hvordan det er lurt å gå frem for å drøfte og fremme konkrete tiltak og mål.

Veilederen er tilgjengelig for alle medlemmer og tillitsvalgte på MIN SIDE

 

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Ingvild Irgens-Jensen
Ingvild Irgens-Jensen Advokat
408 78 008
Se e-post

Samarbeidspartnere