Naturviterne er glade for at de ansatte har blitt hørt i diskusjonen om oppsplitting av statsforvalterembetene

Statsforvalterne: Regjeringen lytter til egne fagetater

Regjeringen lar være å splitte opp statsforvalterne. — Med en natur- og klimakrise hengende over oss, er dette helt riktig avgjørelse, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.

Naturviterne applauderer at de ansatte har blitt hørt i diskusjonen om oppsplitting av statsforvalterembetene, og at hensynet til gode fagmiljøer blir prioritert!

— Tillitsvalgte skal være med i prosessen

Hovedtillitsvalgt for Naturviterne hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Lill Natalie Allum forteller at de ansatte opplever at ting endelig har begynt å falle på plass etter sammenslåingen.

— Vi er derfor glade for at vi nå kan fortsette det gode arbeidet som skjer i embetet. Samtidig skal de ansatte nå i større grad arbeide fra to kontorlokasjoner, og vi er opptatt av at dette ikke går på bekostning av fagmiljøet eller det kollegiale samholdet. Det blir en prosess på hvordan vi skal få til dette i praksis, og her skal vi som tillitsvalgte være med, understreker Allum.

Behov for godt samarbeid

— I møte med natur- og klimakrisa er det behov godt samarbeid mellom kommunale og statlige etater. Jeg er glad for at vedtaket regjeringen har fattet ikke forringer det gode arbeidet som allerede skjer ut i statsforvalterembetene, utdyper Morten Wedege.

Naturviternes forbundsleder poengterer at det er viktig at statsforvalterne har rammevilkår som muliggjør befaringer og grundig saksbehandling og at ikke alt kan reduseres til et spørsmål om geografisk lokalisering. Det er derfor positivt at regjeringen lytter til egne fagetater og bevarer de sterke fagmiljøene som er etablert i de nye statsforvalterembetene, understreker han.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere