Naturviterstudentenes landsmøte 2018

Solveig Schjetne Valheim er ny leder i Naturviterstudentene

Blant fruktene fra studentlandsmøtet er et nyvalgt styre og en revidert handlingsplan. Vår nye leder av studentstyret er relativt fersk student, men har som datter av en av våre tillitsvalgte god kjennskap til Naturviterne fra før.

Naturviterstudentenes landsmøte ble avholdt 8. og 9. mars, der det ble valgt et nytt studentstyre. I tillegg utformet studentene en revidert handlingsplan. Naturviterne har nå over tusen studentmedlemmer spredt over hele landet, og aktive lokallag på landets største universiteter. 

Solveig Schjetne Valheim ble valgt inn som studentenes nye leder. Hun er 21 år gammel, kommer fra Bekkestua i Bærum og studerer landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Solveig begynte å studere i 2016, men har vært kjent med Naturviterne mye lengre enn det. 

Inn med morsmelka

– Jeg har vært kjent med Naturviterne i flere år siden mamma har vært tillitsvalgt selv. Da jeg begynte på NMBU høsten 2016 var det naturlig å melde seg inn i en fagforening, og da var Naturviterne fagforeningen som passet best for meg, sier Solveig.

Det tok heller ikke lang tid før hun var mer enn bare et vanlig medlem. 

– Etter å ha sett lokallaget på stand og rundt om på campus forsto jeg at dette var noe jeg hadde lyst til å involvere meg i.  Like etter ble jeg ambassadør, som jeg har vært siden. I mars 2017 ble jeg med i studentstyret som nestleder. Dette var en lærerik og spennende periode, og det føltes riktig å stille til styreleder i år, sier den nyvalgte studentlederen. 

– Vi studenter skal være med på å forme fremtiden

Solveig brenner for miljø og klima, og er overbevist om at naturviterkompetansen er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet. 

– Ved å involvere meg i Naturviterne får jeg mulighet til å kjempe for viktige klimasaker, samt å bidra til tilrettelegging for naturvitere som skal være med å styre oss i riktig retning, sier hun, og er klar på at flere bør involdvere seg. 

– Vi studenter skal være med å forme fremtiden, og det er viktig at vi bruker vår stemme.

I tillegg til miljø, er Solveig opptatt av det å organisere seg. 

– Færre og færre organiserer seg i fagforening i dag. Som leder av Naturviterstudentene ønsker jeg å bidra til å snu dette. Overfor Naturviternes hovedstyre vil jeg jobbe med å styrke og forbedre studenters rettigheter, både igjennom studietiden og i overgangen til arbeidslivet, sier Solveig.

Studentstyret 2018-2019:

  • Styreleder: Solveig Schjetne Valheim (NMBU)
  • Nestleder: Ane Bjerkås (UiB)
  • Styremedlem: Camilla Werner (NMBU)
  • Styremedlem: Helena Lading (UiO)
  • Styremedlem: Kim André Heiås (UiO)
  • 1. vara: Ingrid Trovatn (NMBU)
  • 2. vara: Eirin Hermansen (UiB)

I tillegg til et nytt styre, ble handlingsplanen revidert, og landsmøte kom med innspill til studentstyrets virksomhetsplan (se referat). 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere