Akademikerne har over 1900 medlemmer i streik

Slik berører Akademikerne-streiken i staten

Tvungen lønnsnemd avsluttet streiken! Streiken er nå over og mandag 3.juni går alle de som har vært i streik tilbake på jobb.

(saken oppdateres)

Video-appell fra Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne:

Tvungen lønnsnemd avsluttet streiken!

Streiken er nå over og mandag 3.juni går alle de som har vært i streik tilbake på jobb.
 

Tredje streikeuttak: mandag 3. juni gjelder 381 medlemmer

 • 3 i Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • 15 i Direktoratet for medisinske produkter
 • 5 i Helse- og omsorgsdepartementet
 • 9 i Landbruks- og matdepartementet
 • 23 i Mattilsynet
 • 36 i Norges vassdrags- og energidirektorat
 • 68 i Oslo politidistrikt
 • 224 i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Andre streikeuttak: mandag 27. mai gjelder 697 medlemmer 

 • 121 i Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • 111 i Arbeidstilsynet (Trondheim)
 • 211 i Direktoratet for medisinske produkter
 • 2 i Finansdepartementet
 • 104 i Helse- og omsorgsdepartementet
 • 32 i Mattilsynet (Trondheim)
 • 59 i Norges vassdrags- og energidirektorat (Trondheim)
 • 46 i Oslo politidistrikt
 • 1 i Samferdselsdepartementet 
 • 10 i Statens jernbanetilsyn (Trondheim)

Første streikeuttak: fredag 24. mai gjelder 1238 medlemmer i Oslo:

 • 47 stk Arbeidstilsynet
 • 120 stk Finansdepartementet
 • 158 stk Kripos
 • 53 stk Landbruks- og matdepartementet
 • 237 stk Mattilsynet
 • 295 stk Norges vassdrags- og energidirektorat
 • 30 stk Oslo Politidistrikt
 • 66 stk Samferdselsdepartementet
 • 31 stk Statens Jernbanetilsyn
 • 1 stk Forsvarets Forskningsinstitutt

Derfor streiker Akademikerne i staten

Akademikerne har begynt å streike fordi de ikke er enige med staten om en ny lønnsavtale. De streiker for å beholde en avtale som gir bedre lønn til dem som har høy utdanning. Akademikerne mener at statens nye forslag er dårligere enn den avtalen de har og at forslaget er et skritt tilbake til et gammeldags system som gir dårligere lønnsutvikling for deres medlemmer.

Staten ønsker at Akademikerne skal godta en avtale som ligner mer på den som LO har. Dette er Akademikerne imot, fordi det betyr at de høyt utdannede ikke får uttelling for utdannelsen og kompetansen de besitter. De mener at deres egen avtalemodell, som lar lokale ledere bestemme hvordan pengene fordeles, er mye bedre.

Denne modellen sikrer at pengene blir brukt på en måte som hjelper hver arbeidsplass best mulig. Streiken handler altså om å få en avtale som gir høyere lønn for utdanning og en mer rettferdig lønnsfordeling i staten.

Slik kan du vise din støtte til streiken

Vi oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer i alle våre virksomheter til å gå innom en streikestand for å vise sin støtte!

Vil unngå å ramme tredjepart

— Streik er arbeidstakerorganisasjonenes mest ytterliggående virkemiddel, det har samfunnsmessige konsekvenser og brukes bare når Akademikerne stat ikke kan forsvare andre løsninger, sier Kari Tønnessen Nordli.

Dersom det blir streik, vil blant annet regjeringens lovarbeid, budsjettarbeid og arbeid med stortingsmeldinger forsinkes.

— Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver. Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid med å legge frem nye politiske forslag bli forsinket, fortsetter hun.

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten.

— Medlemmene våre er klare til å streike hvis vi ikke får innfridd kravet om å beholde vår egen avtalemodell hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Hvordan berøres Naturviternes medlemmer i statlig sektor

— Skal jeg streike nå?

 • De medlemmer i Naturviterne som står på plassfratredelsen/navnelisten, og som nå blir tatt ut i første fase av streiken, har fått direkte beskjed om dette. Så har du ikke fått noen melding, så skal du ikke streike fra og med 24. mai / 27. mai / 3. juni.
 • Akademikerne kan på hvilket som helst tidspunkt frem mot meklingsfristen og/eller etter eventuell iverksatt streik vurdere å øke omfanget – ved å levere en ny plassfratredelse med konkrete virksomheter og medlemmer.
 • De medlemmer som omfattes av en eventuell opptrapping, vil bli varslet fire dager før de eventuelt skal gå i streik.

 I tariffordboken finner du nyttige ord- og begrepsforklaringer knyttet til tariffoppgjør, mekling, og streik.

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Petter Johannessen
Petter Johannessen Rådgiver
906 28 566
Se e-post