Skuffet over at regjeringen svekker ungdommens naturkunnskap

Skuffet over at regjeringen svekker ungdommens naturkunnskap

Regjeringen foreslår i sitt budsjett å reversere den ekstra naturfagstimen den forrige regjeringen la inn i budsjettet. Dette mener Naturviterne er et særdeles dårlig grep, som er fullstendig i utakt med de kompetansebehovene Norge vil ha i årene framover.

Naturviterne setter sin lit til at Stortinget kjenner sin besøkelsestid og sikrer at den ekstra naturfagstimen igjen kommer inn på budsjettet. Fordi vi har ikke råd til å la være.

Norske ungdomsskoleelever gjør det dårligere i naturfag nå enn tidligere. (Hvorfor trenger vi naturfag i skolen? lenke forskning.no). Derfor ser vi med bekymring at Støre-regjeringen reverserer den forrige regjeringens forslag om en ekstra time i naturfag på ungdomstrinnet. Sammen med kuttet i Den naturlige skolesekken føyer dette seg inn en rekke som tyder på lite satsing på naturfag i grunnskolen.

— Vi ligger ett år bak Sverige og hele to år bak Finland når vi sammenligner kunnskapsnivået om naturfag på 9. trinn. Regjeringens forslag vil ytterligere kunne forsterke denne trenden, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.

Kunnskap om naturen fra et tidlig stadium er avgjørende for lyst og motivasjon til videre læring om temaet. Norske barnehager og barneskoler er jevnt over flinke til å bygge opp under elevenes kunnskap om og undring over naturens mangfold. Men på ungdomsskoletrinnet skjer det altså noe som gjør at Norge havner i bakleksa. Og ansvaret for dette ligger ikke på elevene.

— Norge må løse de formidable utfordringene vi står overfor med klima- og naturkrisen, og dette krever en storstilt omstilling av samfunnet. Da kan vi ikke være bekjent av å kutte i ett av de viktigste fagene som trengs for å sikre denne omstillingen, sier Wedege.

— Vi mener det er smålig at regjeringen kutter de beskjedne midlene som har vært bevilget til Den naturlige skolesekken. Når dette ses i sammenheng med kutt i velferdstiltak for studenter og manglende styrking av studiestøtten, så kan en spørre seg om vi har fått en regjering som er mindre vennlig innstilt til kunnskap og kompetanse.

Wedege tror en polarisert klimadebatt, der kunnskap fornektes og alternative fakta florerer, kan motvirkes med økt kunnskap og kompetanse.

— Vi er alle tjent med en mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt om klima og natur og da må vi ikke frata ungdommen retten til slik kunnskap, sier han.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere