Naturviterne arrangerer frokostmøte om folkehelse onsdag 15. mai

Se videoopptak fra frokostmøte om folkehelse

Hva betyr den gode naturen for folkehelsa? Fysiske miljø og naturgitte forhold betyr svært mye for oss — som gode grønt areal, rent vann og sunn mat. Dette og mer ble belyst på dagens frokostmøte:

Videoopptak av frokostmøtet:

 

 

 

Folkehelsemeldinga "Gode liv i eit trygt samfunn" ble publisert i april; dette er en omfattende melding som vil legge føringer for hvordan vi tenker om folkehelse framover. 

Slik jobber vi med folkehelse i Asker
Lene Conradi, ordfører i Asker

  • Conradi mottok nylig prisen som årets folkehelsepolitiker fra Sunne kommuner. En pris hun mottok for sitt enestående engasjement for å ha utøvd forbilledlig lederskap i arbeidet med å utvikle en innovativ, samskapende og helsefremmende kommune.

    På Naturviternes frokostmøte vil hun utdype sine tanker om hvordan en kommune – og en ordfører – best kan jobbe for å bedre den lokale folkehelsa, og hvorfor hun og Asker kommune prioriterer dette.

Hva er sammenhengen mellom mat og folkehelse 
Birger Svihus, professor, NMBU 

  • Svihus har markert seg som en svært tydelig stemme i diskusjonen om matens betydning for helsa vår. Han kommer til Naturviterfrokosten for å fortelle oss mer om dette.

Folkehelse i hver m³ og i hver m² — vannets betydning for folkehelsa
Tone Høysæter, vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

  • Vi er avhengig av vann hver dag — til å drikke, til å vaske oss i og til å frakte bort avløp. Vannet gir oss stor glede gjennom rekreasjon. Oslo kommune, og vann- og avløpsetaten spesielt, jobber hver dag for å gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo. De siste årene har det vært stort fokus på vannet i byen gjennom åpning mot fjorden (Fjordbyen) og gjenåpning av lukkede vassdrag.

 

Laster kommentarfelt ..