Naturviterforum handlet i år om biologisk mangfold

Se opptak fra Naturviterforum

Naturviternes årlige fagkonferanse Naturviterforum ble avholdt på Stratos i Oslo torsdag 7. november. Her kan du se opptak fra konferansen som i år handlet om biologisk mangfold.

Naturviterforum 2019:

Naturens umistelige mangfold - hva er status?

Her opptak av strømmingen som ble gjort på Naturviternes Facebook-side:

  • DEL 1 frem til Lunsj

  • DEL 2 etter lunsj

 

Fra programmet til Naturviterforum som ble holdt på Stratos i Oslo, torsdag 7. november 2019

Dagfinn Hatløy
  • DEL 1 frem til Lunsj

Naturviterne og biologisk mangfold
// Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder
Om foreningens forhold til biologisk mangfold

Det internasjonale naturpanelet IPBES – verdens fremste kunnskapspanel om naturen
// Trine Setsaas, spesialrådgiver, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Setsaas er en av de i Norge som kjenner verdens første globale rapport om naturens tilstand best. Hun forteller om betydningen av endringene og gir en status. 
Alle mann på dekk – hvorfor er havet så viktig for oss
// Fredrik Myhre, seniorrådgiver, WWF
Myhre gir oss en rapport om havets tilstand, hvorfor havet er så viktig for oss, hva som er bra og dårlig i norske havområder og løsningene for å kunne ha et blomstrende og levende hav i fremtiden.
Slik jobber vi med naturmangfold i Nannestad kommune
// Liv Dervo, miljø- og naturforvalter, Nannestad kommune
Dervo forteller hvordan og hvorfor de har jobbet med en kommunedelplan for naturmangfold.
Hva betyr innsigelser i plansaker for naturmangfoldet?
// Bente Willumsen, seniorrådgiver, Riksrevisjonen
Willumsen setter oss inn i Riksrevisjonens mye omtalte rapport som kom tidligere i år.

  • DEL 2 etter lunsj

Endret klima – slik må vil tilpasse våre matplanter
// Vilde Olsson, stipendiat
Olsson er en av våre fremste unge forskere og kjent fra blant annet Forsker Grand Prix, og forteller oss hvilke egenskaper matplantene våre må ha for å tilpasse seg fremtiden.

Naturbaserte løsninger og biomangfold i byen
// Hans Martin Hanslin, forsker, NIBIO
Hanslin er en av Norges fremste forskere på biomangfold i urbane strøk. På Naturviterforum vil han fortelle oss om hvordan vi blant annet kan bruke tak for å gjenskape biotoper.

Film med Arne Nævra: Naturmangfold under press
// Arne Nævra, stortingsrepresentant og naturfotograf
Nævra forteller om hva han har sett som nettopp naturfotograf og politiker.
Samtale om naturmangfold:
Hvordan tar vi best vare på naturmangfoldet?

I panelet: Christian Steel (generalsekretær i Sabima), Arne Nævra m.fl.

 

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere