Broen til framtiden 2018: Naturviternes studentstyre, NTL ung, El & IT ungdom, Natur og ungdom og Changemaker

Se klimakonferansen i reprise

Her kan du se videoopptak fra konferansen, og blant annet få med deg politiske diskusjoner om klimarettferdighet og lære mer om insekter og myr.

Naturviterne er engasjert i alliansen Broen til framtiden som årlig har holdt en stor klimakonferanse i Oslo. I år har vi også holdt vår egen parallellsesjon der deltakerne fikk gleden av å lære mer om insekter, myr og biogass.

Parallellsesjonen gjenspeiler Naturviternes samfunnspolitikk, der kunnskap om økosystemer og det å ivareta disse for framtiden er en grunnpilar, og en bioøkonomi basert på naturviterkompetanse stadig blir viktigere for en bærekraftig verdiskapning. 

Finn gjerne fram en kaffekopp og lær mer om hva insekter bidrar med i økosystemet og av økosystemtjenester, hvorfor vi bør ta vare på myrene våre og om hvordan biogass kan utnyttes uten uønskede økologiske fotavtrykk. 

Parallellsesjon: Naturens rolle

 

Plenum

Plenumsdelen av Broen til framtiden ble strømmet i sanntid, og kan også sees i reprise. Her spør vi blant annet ungdomsrepresentanter i blant annet fagforeninger om hvordan vi skal forme framtidens arbeidsliv, og vi diskuterer hvordan vi kan få til en rettferdig omstilling fra fossil energi. 

 

Parallellsesjon: Å reise er å leve

 

Parallellsesjon: Klimapolitikk - by og land

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere