Se foredragene fra Naturviterforum

Var du ikke til stede på Naturviterforum? Fortvil ikke – her finner du lysbildepresentasjonene.

Blant innlederne i årets Naturviterforum hadde vi blant annet kanskje fremste ekspert på grønn vekst, Svein Hammer, vinneren av formidlingspris, litteraturpris, biomangfoldpris, akademikerpris og humanistpris for å nevne noen, Dag O. Hessen, og en rekke andre kloke hoder innen forskning, industri og utvikling.

Se foredragene og debatten

Debatt

 

Dagens innledere

 Ordstyrer
 // Trygve Ulset, politisk utreder, Naturviterne
 

 

 Naturviterne og bærekraft
 // Dagfinn Hatløy, forbundsleder, Naturviterne
 Om fagforeningens forhold til begrepet bærekraft
 


 Hvorfor DNV GL ble et fyrtårn på bærekraftsmålene
 // Bjørn Haugland, chief sustainability officer, DNV GL
 DNV GL har jobbet mye med bærekraftsmålene ut mot egne kunder. Hør hvordan   bærekraftmålene kan implementeres i virksomheten.
 

 Bærekraftig vekst i utviklingsland – hva kan vi lære?
 // Knut Thonstad, leder i seksjon for utviklingsstrategi og økonomisk styresett, Norad
 Thonstad vil snakke om viktige trender, spesielt i Afrika sør for Sahara - i lys av bærekraft og de   internasjonale bærekraftsmålene, og om sammenhengen mellom krav Norge stiller i bistanden og   norske forhold.

Mitt valg – fremtidig vekst i det grønne
// Thina M. Saltvedt, seniorrådgiver sustainable finance, Nordea
Saltvedt var Norges fremste oljeanalytiker, men ser nå på vekstmulighetene i grønne næringer. Hva har hun sett i sin nye hverdag, og hvor ser hun naturviteres rolle i den grønne økonomien?

Hva gjør naturen for deg? Om konsekvenser av tapt natur og mangfold
// Dag Hessen, professor i biologi, UiO
Arter har alltid forvunnet, men tempoet er nytt. Hva betyr dette for oss i praksis og ikke minst, kan vi bremse det?
(Foto: Therese Sofie Aasen)

Tare for en bærekraftig fremtid 
// Ellie Johansen og Ingeborg Hollekim Bringslid, masterstudenter marinbiologi, NTNU
Som biologistudenter er de svært miljøbevisste og opptatt av utfordringer knyttet til gjenvinning og bærekraftig ressursutnyttelse, og ønsker derfor å kunne bidra til å løse noen av problemene vi står ovenfor. 

Hvordan gjøre en vitenpark utenfor allfarvei bærekraftig?
// Solveig Arnesen, kommunikasjonssjef, Vitenparken Ås
Vitenparken på Ås har et begrenset omland og må tenke nytt for å utvide næringsgrunnlaget. Arnesen forteller hvordan en mellomstor bedrift kan bli bærekraftig ved hjelp av grønn læringsteknologi.

Make seaweed great again – the chefs are ready, but is the market?
// Angelita H. Eriksen og Tamara Singer, gründere, Lofoten Seaweed
Gründerne forteller om den tøffe veien fra oppstart til i dag å levere til restauranter med Michelin-stjerner.
 

Business as unusual
// Kia Luise Klavenes, partner, Pure Consulting
Bærekraftig ressursbruk er nødvendig for å sikre fremtidig drift. Begrenset tilgang på ressurser vil føre til økt fokus på sirkulærøkonomi og tvinger frem behov for å utvikle nye løsninger. Virksomheter som legger dette til grunn i sin forretningsdrift vil være best forberedt i årene som kommer.

Fra evig vekst til grønn fremtid? 
// Svein Hammer, dr.polit. i sosiologi
Hammer har gitt ut flere bøker om grønn vekst, og markert seg som kanskje Norges fremste ekspert på feltet med skarpe analyser.
 

Samtale om bærekraftig verdiskaping: 
// Svein Hammer, Per Espen Stoknes (BI), Haakon Riekeles (Civita)
Trenger vi en ny verdensorden eller holder det med avfallssortering og en luksusbil fra California?

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere