Opptak: Bra for naturen - bra for klima!

Se opptak fra vårt seminar på Kulturhuset i Oslo, torsdag 24. mars.

Bra for naturen - bra for klima!

Opptak fra seminaret på Kulturhuset i Oslo,torsdag 24. mars.

Slik håndterer vi klima- og naturkrisa på samme tid!

Ved professor Vigdis Vandvik, leder for Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM) ved Universitetet i Bergen.

Slik skaper vi en felles dugnad for restaurering av natur!

Ved Dagmar Hagen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), avdeling for Terrestrisk naturmangfold.

Ordstyrer er Morten Wedege, forbundselder i Naturviterne:

Laster kommentarfelt ..