Om makt, frigjøring og fremmedgjøring i hjemmekontorets tid

Om makt, frigjøring og fremmedgjøring i hjemmekontorets tid

Her kan du se og høre Naturviternes digitale morgensamtale, tirsdag 16. juni, der Steinar Bjartveit, psykolog, og Merete Skaug, generalsekreær i Naturviterne snakket om hvordan pandemien har gjort arbeidshverdagen til en annerledes tid.

Laster kommentarfelt ..