de nye satsene for kjøregodtgjørelse

Nye og økte satser for kjøregodtgjørelse i staten

Kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil økes med 42 øre per kilometer fra 1. januar 2024.

Fra 1. januar 2024 øker kjøregodtgjørelsen i staten til kr. 4,9 pr. km.

Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om følgende justering av satser i særavtalen, med virkning fra 1. januar 2024.

§6 Bruk av egen bil

Særavtalens sats for kilometergodtgjørelse ble i forhandlingene besluttet å økes fra kr. 4,48 pr. km til kr. 4,90 pr. km.

§9 Utgifter til kost

Arbeidstaker får dekket utgifter til kost på reise over 15 km og som varer utover 6 timer. Udokumenterte utgifter til kost dekkes etter følgende satser:

  • For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med kr. 940,-
  • For reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer dekkes kost med kr. 369,-
  • For reiser over 12 timer uten ivernatting dekkes kost med kr. 686,-
Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Petter Johannessen
Petter Johannessen Rådgiver
906 28 566
Se e-post

Samarbeidspartnere