Ny krisepakke til studentene - et skritt i riktig retning

— Studentenes nye krisepakke er et skritt i riktig retning, men jeg håper fortsatt på en litt bedre støtteordning for studentene, sier Silje Kristiansen, studentleder i Naturviterne.

Studentenes nye krisepakke er et steg i riktig retning. Presset fra blant annet fagforeningene har gitt gode resultater. En milliard kroner fra Stortinget gjør at den nye støtteordningen gjør 1/3 av ekstralånet i støtteordningen om til stipend. Ordningen kunne omsider vært bedre. Naturviterne mener at all ekstra støtte bør komme i form av stipend. Studenter har på lik linje med andre skattebetalere mistet sitt inntektsgrunnlag. Da må det gode støtteordninger på plass for å sikre stabilitet og trygghet. 

Studentleder Silje Kristiansen synes det er veldig bra at Stortinget hørte på innspill fra studentene da den første krisepakken til studentene ble lagt frem, og forsto at den var for dårlig og kortsiktig. — Jeg håper fortsatt på en litt bedre støtteordning for studentene, sier Kristiansen. Studenter betaler skatt på lik linje som andre arbeidstakere, og da føles det naturlig nok urettferdig at man ikke er dekket av de samme støtteordningene som kolleger i full jobb er. 

— Vi studenter går snart inn i eksamensperioden, og noen av oss skal avlegge en grad. For flere så vil det bli ekstra utfordrende med den plutselige omleggingen av undervisning til nett og mulige nye eksamensformer. 

Mange studenter er også aktive sommerjobbsøkere, og er avhengige av sommerens ekstra inntekter. Med alt som skjer av permitteringer og dagens høye arbeidsledighet, er studentstyret i Naturviterne bekymret for at det kan bli vanskelig for studenter å få sommerjobb også.

Studentene burde i den usikre tiden fremover slippe og bekymre seg ekstra mye for økonomi i tillegg til alt annet, avslutter Kristiansen.
 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere