Tillitsvalgte i Naturviterne - en viktig ressurs i krisetider

Naturviternes forbundsleder: Tillitsvalgte er en viktig ressurs i krisetider

Mange kjenner i disse dager på uro og bekymring både privat og i jobb. Vit at Naturviterne er der for alle våre medlemmer – våre tillitsvalgte for dere medlemmer lokalt, vi sentralt for våre tillitsvalgte, og vi alle for hverandre der vi er.

 

Krise får vi fram det beste i oss, fra den enkelte og i sum. Gjennom dugnad og felleskap har vi gode forutsetninger for å håndtere og ta vare på hverandre i unntakssituasjonen som korona-pandemien har gitt oss.

Tillitsvalgte er avgjørende medspillere på arbeidsplassene i krisetid. Medvirkning og godt samarbeid på den lokale arbeidsplass er mer viktig enn noensinne. Det er særlig i krevende tider at vi får avkasting på den tillit og de gode relasjoner som er opparbeidet i arbeidslivet.

Våre tillitsvalgte i Naturviterne over hele landet bidrar med kreative og gode lokale løsninger, samtidig som vi bruker trepartssamarbeidet og gjeldende regler som en trygg og god ramme.

Min oppfordring til tillitsvalgte er:

  • Vær gjerne handlingsorientert og fleksibel for tidsavgrensede nye løsninger, men vær samtidig oppmerksom på dem som eventuelt utnytter situasjonen til å endre opparbeidede rettigheter til arbeidstakerne negativt.
  • Bruk Akademikersamarbeidet der det er mulig, ha tett kontakt med andre tillitsvalgte på din arbeidsplass, inkludert tillitsvalgte du kjenner på andre arbeidsplasser i ditt område.
  • De nødvendige tiltakene fra Folkehelseinstituttet om å ha mindre sosialt kontakt, samtidig som vi skal løse utfordringer i felleskap, kan være krevende. Men bruk de digitale verktøy vi har, og ring gjerne til kollegaer, familie og venner, i stedet for en sms eller likes. På Naturviternes nettsider har vi i disse dager oppgradert Min Side slik at det kan bli et bedre og mer effektivt verktøy for medlemmer og tiilitsvalgte.

Naturviterne har tillitsvalgte vi kan være stolte av!

Vi har tillitsvalgte som står i førstelinjen når vanskelige tider skal håndteres. Dere skal vite at vi ser og vet dette. Dere har sekretariatet og våre valgte styrer i ryggen.

Takk til alle våre tillitsvalgte og medlemmer som støtter hverandre opp. Har du som medlem utfordringer på jobb i den krisen vi er i, kontakt den lokale tillitsvalgte, og bruke gjerne muligheten til støttende ord om den viktige jobben de gjør.

 

Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne
E-post: dh@naturviterne.no

 

 

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere