Vi ønsker å støtter Negotias krav om videreføring av avtalte rettigheter i forbindelse med Felleskjøpet Agris overgang til NHO fra 2020, sier Emily Halvorsen, leder av Naturviterne i privat sektor

Naturviterne støtter Negotias krav om videreføring av avtalte rettigheter i Felleskjøpet Agri

Vi ønsker å støtter Negotias krav om videreføring av avtalte rettigheter i forbindelse med Felleskjøpet Agris overgang til NHO fra 2020, sier Emily Halvorsen, leder av Naturviterne i privat sektor

Naturviterne støtter Negotias krav om videreføring av avtalte rettigheter i forbindelse med Felleskjøpet Agris overgang til NHO fra 2020.

Felleskjøpet Agri har valgt å melde overgang fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO. De organiserte i Felleskjøpet Agri vil med dette bli omfattet av en annen tariffavtale. På bakgrunn av dette har Negotia fremmet krav om å sikre medlemmene rettigheter som i dag er regulert i Spekter-avtalen. Dette gjelder blant annet full lønn under sykdom og svangerskapspermisjon/fødsel, gruppelivsforsikring, tillegg for sen arbeidstid og helligdagstillegg.

Naturviterne har 45 medlemmer i Felleskjøpet Agri.

Naturviterne var i bistandsforhandlinger og sentrale forhandlinger for disse etter brudd i de lokale forhandlingene i april i år.

  • Les resultat fra lønnsforhandlinger i 2019 i privat sektor

Naturviternes medlemmer har andre stillinger og til dels andre arbeidsvilkår enn Negotias medlemmer og partene kom fram til en løsning for vår gruppe i de avsluttende forhandlingene.

Laster kommentarfelt ..

Lenker

Lenker