Naturviterne gratulerer Verdens matvareprogram med Nobels fredspris 2020

Naturviterne gratulerer Verdens matvareprogram med Nobels fredspris

— Dette er en viktig tildeling fordi klima- og naturkrisen utfordrer klodens evne til å produsere nok mat til verdens befolkning, sier Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder i Naturviterne.

Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, vektlegger i begrunnelsen for årets vinner behovet for internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner. Matvareprogrammet (WFP), som er verdens største humanitære organisasjon, er en av FN-organisasjonene som aldri har fått fredsprisen. Organisasjonen har i flere år vært nominert til Nobels fredspris.

— Korona-pandemien har synliggjort viktigheten av at alle land bruker sine muligheter og fortrinn til å produsere nok og trygg mat til egen befolkning, og som sikrer tilgang på nok mat til alle land. Bærekraftig matproduksjon, forskning og utvikling, og arbeidet med å redusere matsvinn blir viktig både faglig og politisk framover, sier Hatløy.

FN har pekt på at ikke siden andre verdenskrig har så mange mennesker vært på flukt i verden som ved inngangen til 2020. Mange av dem som flykter, flykter fra sult. Med koronapandemien har situasjonen blitt ytterligere forverret.

Matpriser har skutt i været. Stengte landegrenser, fly som har stått på bakken, og containerskip som har ligget til kai – alt har gjort det mye vanskeligere og dyrere å frakte mat på tvers av landegrenser. Land som ikke har egen matvareproduksjon og dermed er avhengig av å få importert varer, er på vei mot en sultkatastrofe.

— Vi kan få flere hungersnøder av bibelske proporsjoner i løpet av få måneder, sa David Beasley, lederen for Matvareprogrammet, da han talte til FNs sikkerhetsråd i april.

Verdens matvareprogram hjelper land som sliter med hungersnød og naturkatastrofer, og driver også en rekke utviklingsprosjekter. WFP hjelper årlig over 86 millioner mennesker i 83 land.

Les mer på nettsidene til Det Norske Nobelinstitutt:

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere