- Naturviteres kompetanse bidrar til en grønn og mer robust økonomi i Norge!

God lønnsutvikling må kombineres med trygge og forutsigbare vilkår for arbeid, sa Dagfinn Hatløy, leder av Naturviternes tariffutvalg, da han åpnet årets Tariffkonferanse.

 

Hatløy beskrev Naturviternes forventninger til årets mellomoppgjør i offentlig sektor. – Det generelle kravet for 2017 er å opprettholde kjøpekraften for våre medlemmer.

Årets lønnsvekst anslås til 2,5 - 2,7 %. Men overheng fra 2016 fjor spiser av dette.

– I en tid med krevende omstilling og arbeidsledighet i sektorer og deler av landet, er det viktig at vi argumenterer klokt for vårt lønnsnivå og lønnskrav, sa Hatløy.

Tariffutvalgets leder la vekt på at god og troverdig argumentasjon blir viktig.

– Skal stat, kommune, og privat levere gode tjenester til innbyggerne, og bidra til verdiskapning innen våre fagområder, så må vi ha lønnsutvikling. Vi må være gode i formidling og argumentering av dette, sa han.

– Det grønne skiftet gir oss enda bedre argument enn før, men det kommer ikke av seg selv. Vi må ta eierskap til det som skjer innen bioøkonomien, det grønne skiftet og bidra i omstilling ellers – både i privat, kommune og stat, sa han.

Hatløy beskrev også arbeidsmarkedet og økonomien i Norge og fjorårets lønnsutvikling.

  • Les mer om Naturviternes lønnsstatistikk 2016
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere