I Naturviternes legat kan du søke støtte til kortere etterutdanning, kurs, studiereiser og utferder. Søknadsfrist er 20. mars hvert år.

Nå kan du søke på Naturviternes legat

I Naturviternes legat kan du søke om støtte til kortere etterutdanning, kurs, studiereiser og utferder. Søknadsfrist er 20. mars.

Naturviternes legat gir stipender til studier og faglige reiser:

  • Det gis støtte til kortere etterutdanning og kurs, studiereiser og utferder som ikke dekkes av arbeidsgiver eller studiested. Innholdet skal gi faglig utvikling og være jobbrelevant. Stipendets størrelse er begrenset oppad til kr 10.000,-.
  • Medlemmer som er yrkesaktive, arbeidssøkende eller studenter kan søke.
  • Søknader som gjelder prosjekter for foregående og inneværende søknadsår vil bli vurdert.

I 2023 mottok Naturviternes legat 77 søknader og 61 søkere mottok støtte:

Informasjon om søknad:

  • Innhold: Søknaden skal inneholde faglig program for tur eller studie, samt budsjett med finansieringsplan.
  • Stipendet utbetales når studie/tur er gjennomført og en kort rapport er mottatt hos Naturviterne. 
  • Søknadsfrist 20. mars hvert år

Søknader sendes på e-post til post@naturviterne.no

Innsending søknad Legat

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Hege Markussen
Hege Markussen Administrasjonskonsulent
22 03 34 00
Se e-post

Samarbeidspartnere