Dagfinn Hatløy og Naturviterne ønsker mer naturviterkompetanse i norske kommuner

– Må styrke kapasitet og kompetanse innen natur- og ressursforvaltning

God og rett kompetanse innen natur- og ressursforvaltning på ledernivå i kommunal og fylkeskommunal sektor er både lønnsomt og viktig. Naturviterne har sendt brev til KS, kommuner og fylkeskommuner for å be om at dette blir styrket.

– Det er viktig og nødvendig at mange snakker om det grønne skiftet, og det er desto viktigere at ord må bli handling, sier Dagfin Hatløy, forbundsleder i Naturviterne.

– Et grønt skifte fordrer bruk av naturviterkompetanse. Naturviterne mener det grønne skifte er både et handlings- og holdningsskifte. Skal vi lykkes med et grønt skifte må vi optimalisere i alle ledd i samfunnet, mener Hatløy.

– Her må alle sektorer bidra; stat, kommune og privat. Og som innbyggere og forbrukere har vi og både makt, ansvar og muligheter, sier Hatløy.

Naturviterne har sendt et brev om det grønne skiftet og behovet for naturviterkompetanse til KS og alle kommuner og fylkeskommuner i landet.

 

Laster kommentarfelt ..