Løsning i Fjelloppsynet etter krevende forhandlinger

I Naturviterne er vi godt fornøyd med resultatet, men vi fikk dessverre ikke fult gjennomslag for våre krav, sier Jon Stamnes, forhandlingsleder.

 

Jon Stamnes, forhandlingsleder i Naturviterne

Naturviterne og Norges Fjellstyresamband (NFS) avholdt forhandlinger om årets lønnsoppgjør 15. juni og 13. september.

Det lyktes ikke å komme til enighet, men med bistand fra mekler den 29. november klarte partene å finne en løsning som begge parter kunne akseptere. Meklingen ble sluttført like etter midnatt den 30. november

  • Resultatet ble en ny ansiennitetsstige til 16 år (tidligere 10 år) og profilen på lønnstillegg følger profilen fra lønnsoppgjørene i KS-området.
  • Lønnstilleggene i fjellstyrene ble lavere enn for tilsvarende stillinger i KS, men bedre enn den gjennomsnittlige lønnsutviklingen i samfunnet.
  • Partene ble enige om å forhandle om eventuelle endringer i pensjonsordningene ved lønnsoppgjøret i 2017.
  • Enigheten i lønnsoppgjøret for 2016 legger et bedre grunnlag for å komme til enighet i lønnsoppgjøret for fjellstyrene også i 2017.

– Det har vært en lang forhandling med mange tøffe utfordringer underveis, forteller forhandlingsleder Jon Stamnes fra Naturviterne. Han sier at på flere tidspunkt var det vanskelig å se hvordan man kunne komme til enighet, ettersom partene sto forholdsvis langt fra hverandre.

– Nå er vi i Naturviterne godt fornøyd med resultatet, men vi fikk dessverre ikke fult gjennomslag for våre krav, sier Stamnes

Forhandlingsutvalget består av: Jon Stamnes (leder), Knut Øyjordet og Jan Nordvålen. Ole Jakob Knudsen og Ingvild Irgens-Jensen har bistått fra Naturviterenes sekretariat.

Tidligere publisert artikkel:

  • Ikke enighet mellom Naturviterne og Norges Fjellstyresamband
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere