Lønnsstatistikk

Lønnsundersøkelsen 2017

Den årlige lønnsundersøkelsen er i gang. Svar på undersøkelsen så snart du kan. Ditt svar er særdeles viktig for at Naturviterne skal få en mest mulig legitim lønnsstatistikk.

Naturviterne samler årlig inn opplysninger om medlemmenes lønn. Lønnsstatistikken er et viktig redskap for å forbedre naturviteres lønns- og arbeidsvilkår. Den benyttes av både arbeidstakere og arbeidsgivere i forbindelse med lønnsforhandlinger, lønnsfastsettelse og jobbskifte. Den er også svært mye brukt av de som skal ut på arbeidsmarkedet for første gang. Mange ønsker en mer detaljert statistikk ut fra hvilken virksomhet, bransje eller sektor de arbeider i. For å kunne bryte ned statistikken er vi helt avhengige av en høy svarprosent.

Alle yrkesktive medlemmer har mottatt en e-post med direkte lenke til undersøkelsen.

Har du ytterligere spørsmål kan de rettes til e-post: tu@naturviterne.no

Laster kommentarfelt ..