Tonje Leborg, leder Akademikerne kommune

Lønnsoppgjøret i KS: — Krever reallønnsvekst

Kampen om høyt utdannede er stor og kommunene må bruke lønn for å sikre seg og beholde dyktige ansatte med spisskompetanse. På den måten kan de levere gode og trygge tjenester slik befolkningen forventer, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.

Mandag 15. april kl 13 startet hovedtariffoppgjøret i KS-området, og Leborg overleverte årets krav til KS:

— Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer. Lønnsgapet til privat sektor kan ikke fortsette å øke, sier Leborg.

Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for levere befolkningen gode og trygge tjenester. Samtidig er kampen om høyt utdannede stor. Akademikerne mener lønn er et godt virkemiddel som kommunene må bruke aktivt.

— Som innbyggere forventer vi at fagfolk sørger for rent vann i springen hver dag, at vi kan gå til legen når vi er syke og snakke med en psykolog når vi strever, for å nevne noen eksempler.

Men kommunene sliter med å rekruttere blant annet leger, psykologer og ingeniører. Det er også rekrutteringsutfordringer i skolen. Det er så mange som 20 prosent ukvalifiserte som underviser på videregående, ifølge SSB.

— Det er alvorlig. Vi står overfor et digitalt informasjonstilfang uten sidestykke og skoleelever trenger høyt faglig kvalifiserte lektorer for å kunne møte informasjon med kildekritikk og solid kunnskap.

Lokale, kollektive forhandlinger

— Vi mener arbeidsgiverne må bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde høyt utdannede. Derfor krever vi et lønnssystem med kollektive lokale forhandlinger uten sentrale føringer for alle Akademikernes medlemmer, også i undervisningssektoren. 

Akademikerne forhandler for over 28 000 medlemmer i kommunene. De fleste av disse får lønnen sin forhandlet lokalt og kollektivt på arbeidsplassene. Det vil si at de lokale tillitsvalgte forhandler direkte med arbeidsgiver om hele lønna. Det er bra fordi kommunene på den måten kan bruke lønn som et virkemiddel for å beholde og rekruttere de folkene med den kompetanse de trenger.

— Vi tror også at dette er et riktig grep for å hjelpe kommunene med å klare å rekruttere og beholde de lektorene de trenger, for å gi elevene den undervisningen de trenger når de skal navigere i et krevende informasjonssamfunn.

  • Fristen for å komme til enighet er tirsdag 30. april kl 24.
Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Iris-Adele Jess
Iris-Adele Jess Rådgiver
458 53 968
Se e-post

Samarbeidspartnere