Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret 2020

Det er nå brudd i hovedtariff-forhandlingene mellom Akademikerne og staten, KS og Oslo kommune.

Akademikerne bryter i kommunesektoren

 Jan Olav Birkenhagen Akademikerne Kommune — KS viste liten vilje til å møte våre krav. Med dette oppgjøret utvikler KS kommunene i feil retning, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

 

Akademikerne bryter i Oslo kommune

Erik Graff, Akademikerne Oslo kommune — Vi har strukket oss langt for å finne en løsning – uten å lykkes, sier forhandlingsleder Erik Graff.

 

 

Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje

Anders Kvam. leder Akademikerne Stat Det er brudd i hovedtariff-forhandlingene mellom Akademikerne og staten. – Staten har lukket døra for forhandlinger både om økonomi og forbedring av tariffavtalen. Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren for å komme til enighet, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat.

 

 

Se Akademikerne.no for den løpende utviklingen:

Årets oppgjør kan også være en god anledning til å fremme krav om mer grønne bestemmelser i dagens tariffavtaler - både de sentrale og lokale avtalene. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å sette miljø på dagsorden i forhandlingene og invitere arbeidsgiver til dialog om hvilke tiltak som kan iverksettes i din bedrift for å sikre miljø og naturmangfold.

 

Viktige datoer

 

Har du spørsmål knyttet til lønnsoppgjøret?
 

Privat sektor:

Ingvild Irgens-Jensen, advokatfullmektig, Naturviterne 

e-post: ii@naturviterne.no 

mobil: 408 78 008

 

Offentlig sektor:

Ole Jakob Knudsen, assisterende generalsekretær, Naturvitere

e-post: ojk@naturviterne.no

mobil: 918 50 187

 

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere